Also the Remaining Two Landing Docks Have Been Constructed!

posted in: 2017-2022 | 0

  Deze post kan hier in het Nederlands gelezen worden.   These last days, a hard working team, including also NiCA Managers Aaron and Noah, has constructed the last two out of the five much needed landing docks to facilitate … Continued

Ook de resterende twee aanlegsteigers zijn gebouwd!

posted in: Uncategorized | 0

  This post is here available in English.   De afgelopen dagen heeft een hard werkend team, waaronder ook NiCA managers Aaron en Noah, de laatste twee aanlegsteigers gebouwd van de vijf die wenselijk waren om het aan en van … Continued