This information can here be read in English

HWMCO-Nederland

De officiële naam van de stichting is, ‘Stichting HWMCO Nederland’, waarbij HWMCO staat voor ‘Heal the World Miracle Community Organization’. In correspondenties en publicaties zal de naam ‘HWMCO-Nederland’ gevoerd worden.

Kamer van Koophandel
Registratienummer: 67367003
RSIN: 856951213
ANBI status erkend (zie ook hieronder)

Contact
E-mail: hwmco-nederland@outlook.com
Telefoon: +31 6 11511 658
Correspondentieadres : HWMCO-Nederland, Stinsewei 6, 8513CT Ouwsterhaule

Samenstelling Bestuur
Voorzitter: Yvonne Verhagen
Penningmeester: Marc Verhagen
Secretaris: Michael de Boer
Mathieu Raemaekers

Alle (bestuurs)leden van HWMCO-Nederland zijn onbezoldigd.

 

NiCA Foundation

NiCA Foundation is de afkorting van ‘Nicky’s Care for Africa Foundation’. In correspondenties en publicaties zal meestal de naam ‘NiCA Foundation’ of  ‘NiCA’ worden gebruikt.

Registratie
NiCA Foundation is geregistreerd als Community Based Organization (CBO) in het district Kabale onder nr. 3512018.

Contact
E-mail: nica.foundation18@gmail.com
Telefoon: +256 788155 769

Postadres: Nicky’s Care for Africa Foundation, Box 543, Kabale, Uganda

Samenstelling Bestuur & Team

Voorzitter: Yvonne Verhagen
Manager: Aaron Twinomujuni
Manager: Noah Mubangizi
Bestuurslid: Marc Verhagen
Lid: Kekirwa Costance
Lid: Bright Mutasikwa
Lid: Johnson Nihawa
Lid: Akandinda Obdience

Gezamenlijke website
http://www.healtheworldmiraclecommunityorganization.com/

Gezamenlijke doelstelling
Het bieden van een menswaardige toekomst aan kansarme kinderen in Oeganda.

Gezamenlijke hoofdpunten beleidsplan
– Verbetering van de leefomstandigheden van de locale bevolking in het algemeen en de kinderen in het bijzonder.
– Beroepscursussen ontwikkelen voor kinderen.
– Kinderen kennis bijbrengen over gezonde voeding en het verbouwen van gewassen.
– Kinderen voorlichten over gezondheid.

 

Wij trachten onze doelen onder meer te verwezenlijken door middel van donaties, sponsoring, schenkingen, etc.
Wij hebben geen winstoogmerk.

 

Het 6 pagina’s tellende document hieronder heeft betrekking op de publicatieplicht als ANBI erkende stichting en betreft het jaar 2023.
De pagina’s zijn klikbaar.

(bijgewerkt juni 2024)