20.000 liter regenwateropvang voor Buhumba Primary School

posted in: Uncategorized | 0

 

Please click here if you prefer to read this article in English.

 

Onlangs hebben we de bouw van twee regenwateropvangsystemen van elk 10.000 liter bij Buhumba Primary School afgerond. Dit is de zesde school die we hebben toegevoegd aan de lijst met scholen die we steunen. Net als de andere scholen waar we regenwateropvangsystemen hebben aangelegd, bevindt ook Buhumba Primary School zich afgelegen bovenop de Lake Bunyonyi omringende steile heuvels. De school heeft ruim 800 leerlingen. Naast de leerlingen maken ook omwonenden van de school gebruik van de gerealiseerde voorziening. Op het platteland van Oeganda is dat laatste zeer gebruikelijk.

Bij onze eerste bezoek in augustus 2023 beschikte de school over een vervallen watervoorziening, bestaande uit een onherstelbaar beschadigde plastic tank van 10.000 liter en een in werking zijnde gemetselde tank van 10.000 liter; door de constructie van het gebouw waarop de gemetselde tank is maakt het onmogelijk om de volledige opvangcapaciteit ervan te benutten. Kortom: voor een school van deze omvang schoot de aanwezige watervoorziening ver tekort.

Inmiddels zijn dus, na succesvolle fondsenwerving, twee nieuwe, degelijke, regenwateropvangsystemen gerealiseerd. Het eerste ter vervanging van de beschadigde plastic tank. Het tweede systeem is aangesloten op een splinternieuw, onlangs gerealiseerd schoolgebouw dat mede dankzij enorme inzet van de gemeenschap mogelijk is gemaakt.

De systemen zoals wij die bij scholen plaatsen bestaan altijd uit een plastic binnentank met daaromheen een gemetselde muur voor extra stevigheid en bescherming. Een plastic tank alleen is niet alleen erg kwetsbaar, maar heeft bovendien als nadeel dat het erin opgevangen water bij hoge temperaturen erg warm kan worden, wat uiteraard de ontwikkeling van ziekmakende bacteriën bevorderd; door het eromheen bouwen van een gemetselde muur wordt dat voorkomen en blijft het water juist koel. Daarbij zijn wij tevens zeer alert op het gebruik van de juiste (samenstelling van) gebruikte materialen, zoals zand en cement. Allemaal om een maximale levensduur te garanderen. Om de uniforme kwaliteit van onze projecten te garanderen en corruptie uit te sluiten bouwen wij alles altijd in eigen beheer.

De gemeenschap heeft zich ook bij de constructie van de beide regenwateropvangsystemen zeer behulpzaam getoond. Wij vinden dat van groot belang. Sterker nog, we vinden het zeer belangrijk dat de plaatselijke bevolking zich, waar dat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden, inspant in het belang van zowel hun eigen ontwikkeling en die van hun kinderen.

Onze dank voor de realisering van dit project gaat uit naar de twee Nederlandse vermogensfondsen die wij bereid hebben gevonden om bij te dragen in de financiering ervan. Uiteraard bedanken wij ook de Buhumba gemeenschap voor hun inzet! Niet in de laatste plaats bedanken we ook onze constructeur Erasmus Mutana voor zijn professionaliteit en zijn tomeloze inzet!

Op 20 juni j.l. heeft de officiële ingebruikname van het project plaatsgevonden in het bijzijn van diverse lokale overheidsfunctionarissen en lokale pers. Onderstaand artikel is daarover in de lokale media gepubliceerd:

NICA foundation Donates Water tanks and Scholastic Materials to Buhumba Primary School

 

Om onze doelen te bereiken zijn wij volledig afhankelijk van donaties.

Ook uw bijdrage, hoe klein ook, doet ertoe!
Lees hier hoe u kunt helpen.

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development’

 

Gerelateerde artikelen:
Wij bekommeren ons ook om veilig drinkwater.
Eerste regenwateropvangsysteem aangelegd bij basisschool aan Lake Bunyonyi.
Opnieuw regenwateropvangsysteem gerealiseerd bij basisschool!
Regenwateropvangsysteem met een capaciteit van 20.000 liter aangelegd bij Kasinde Primary School
Wij bekommeren ons ook om veilig drinkwater: een bezoek aan de regenwateropvangsystemen die we hebben aangelegd.
Ons vijfde regenwateropvangsysteem is een feit: Kitooma Primary School beschikt nu over een capaciteit van 20.000 liter.
30.000 liter regenwateropvang voor Kabirago Primary School

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

 

Leave a Reply