Ondersteuning in voltooiing van gemeenschapsproject en bliksemafweer voor Kitooma Primary School

posted in: Uncategorized | 0

 

Do you want to read this in English? Please click here.

 

Kitooma Primary School is één van de scholen die wij steunen. De school bevindt zich op een afgelegen locatie op de bergen rond Lake Bunyonyi. Tijdens ons teambezoek aan de school in augustus 2023 werden we geïnformeerd over de renovatie van één van de schoolgebouwen waaraan gewerkt werd. Tijdens eerdere bezoeken hadden we gezien dat het betreffende gebouw inderdaad in slechte staat verkeerde.

Mensen uit de gemeenschap, ouders en leerkrachten hadden het oude, in slechte staat verkerende, dak van het gebouw verwijderd en een deel van de muren afgebroken. Ook had men een muur tussen twee lokalen verwijderd; achterliggende gedachte was om twee lokalen tot één groot lokaal samen te voegen, zodat de ruimte naast het leslokaal voor de grootste groep leerlingen ook als aula gebruikt kon gaan worden. Er werd gewerkt aan het weer op de benodigde hoogte brengen van de overige muren met behulp van nog bruikbare oude stenen en nieuw gebakken stenen (in Oeganda is het heel gebruikelijk om tegen zeer lage kosten stenen te vervaardigen uit een specifiek mengsel van grond en water in zelf geprepareerde tijdelijke ovens).

Als team waarderen wij een dergelijk project, waarbij gemeenschap, ouders en leerkrachten zich met elkaar inzetten om met elkaar een plan te realiseren wat in het belang is van de toekomst van hun kinderen, enorm; sterker nog, we vinden het zeer belangrijk dat de plaatselijke bevolking zich, waar dat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden, inspant in het belang van zowel hun eigen ontwikkeling en die van hun kinderen. Daar waar wij een dergelijke inspanning zien zijn we graag bereid om fondsen te werven waarvan kostbare materialen zoals dakplaten, deuren en ramen gefinancierd kunnen worden. Met behulp van geworven fondsen is de afgelopen periode gewerkt aan de voltooiing van de renovatie van het betreffende gebouw.

Aanvullend hebben we met behulp van geworven fondsen op twee daarvoor in aanmerking komende gebouwen van Kitooma Primary School bliksemafweer te geplaatst. Alle scholen in ons werkgebied die wij steunen bevinden zich op de Lake Bunyonyi omringende bergen en het gevaar van bliksem inslag is reëel aanwezig. In 2021 werd Mwendo Primary School door de bliksem getroffen met alle gevolgen van dien. Kitooma Primary School is na Mwendo Primary School en Kasinde Primary School de derde school die we van bliksemafweer hebben voorzien.

Wij bedanken het Nederlandse vermogensfonds dat wij bereid hebben gevonden om zowel de renovatie van het schoolgebouw alsook de aanleg van bliksemafweer te financieren.

Niet in de laatste plaats bedanken wij ook de Kitooma gemeenschap, de ouders, en het team voor hun fantastische samenwerking bij het realiseren van dit project, zowel met elkaar als met ons! Hun gezamenlijke inspanningen en hun positieve houding hebben een grote rol gespeeld in ons besluit om te hulp te schieten.

Meer over door ons verleende steun aan Kitooma Primary School is te lezen in onderstaande artikelen:
Ons vijfde regenwateropvangsysteem is een feit: Kitooma Primary School beschikt nu over een capaciteit van 20.000 liter.
Wasbaar maandverband uitgedeeld aan 470 meisjes gedurende de eerste maanden van 2022
Oeganda reis 2023: de resultaten van onze team inspanningen worden meer en meer zichtbaar!

Om onze doelen te bereiken zijn wij volledig afhankelijk van donaties.
Ook uw bijdrage, hoe klein ook, doet ertoe!
Lees hier hoe u kunt helpen.

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development’

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

 

Leave a Reply