Oeganda reis 2023: de resultaten van onze team inspanningen worden meer en meer zichtbaar!

posted in: Uncategorized | 0

 

In case you prefer reading this article in English, please click here.

 

Zoals elk jaar sinds 2016 (met uitzondering van het jaar 2021 als gevolg van Corona) hebben wij, Marc en Yvonne Verhagen, deze zomer opnieuw een periode doorgebracht bij Nicky’s Care for Africa Foundation (NiCA Foundation) aan Lake Bunyonyi in Oeganda. Voor degenen voor wie dit de eerste kennismaking met ons is: NiCA Foundation is de dochter van HWMCO-Nederland en is in het leven geroepen als eerbetoon aan onze overleden zoon, Nicky. Samen met ons Oegandese team zetten wij ons in om met name kinderen in ons werkgebied een menswaardige toekomst te beiden. Met sommige van onze projecten richten wij ons juist op ouderen. Ons motto: ‘We Fight Poverty by Bringing Development’. We zijn ervan overtuigd dat onze kracht zich bevindt in de enorme toewijding van ons team; allemaal doen we dit werk geheel vrijwillig en met heel veel liefde voor onze doelgroep. Onze communicatielijnen zijn zeer kort en wij doen er bovendien alles aan om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Daardoor kunnen wij te allen tijde garanderen dat letterlijk 100% van giften en donaties altijd terechtkomt bij de doelgroep.

Inmiddels heeft Oeganda weinig verrassingen voor ons meer in petto. We zijn op de hoogte van vrijwel al het reilen en zeilen in het land. Al toen we het in 2016 voor het eerst bezochten, zijn we verliefd geworden op de prachtige natuur (Oeganda wordt met recht de ‘Parel van Afrika’ genoemd!) en niet te vergeten de vriendelijke en enorm gastvrije bevolking. De enorme armoede, vooral aanwezig onder de plattelandsbevolking, grijpt ons echter telkens weer aan en vormt voor ons een enorme motivatie om ons met hart en ziel te blijven inzetten voor een menswaardig toekomstperspectief voor de kinderen in ons werkgebied.

De armoede wordt al snel duidelijk zichtbaar als je verder kijkt dan de natuur en de prachtige resorts, als je de dorpen in durft te trekken en de confrontatie aandurft met de omstandigheden waaronder families daar worstelen om, vaak letterlijk van dag tot dag, te overleven. Omstandigheden die je met eigen ogen gezien moet hebben om de ernst ervan te ervaren, en om zowel de diverse oorzaken als de samenhang ervan daadwerkelijk te begrijpen. Mensen zitten gevangen in vicieuze cirkels die ze onmogelijk op eigen kracht kunnen doorbreken.

Telkens als we weer een periode in ons werkgebied doorbrengen zorgen we ervoor dat we de projecten die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn bezoeken; veelal gaat het daarbij om regenwateropvangsystemen, zowel bij scholen alsook in afgelegen dorpen, en toiletgebouwen bij scholen. Begin dit jaar hebben we ook financiële bijstand verleend bij de afronding van een schoolgebouw. Daarbij was de gemeenschap er in geslaagd middels gezamenlijke inspanningen (in Oeganda is het heel gebruikelijk dat men de benodigde stenen voor een huis/gebouw zelf bakt) alle muren voor het gebouw te realiseren, doch men beschikte niet over het geld om het dak en ook ramen en deuren te financieren. Tevens hebben we bij deze school alsook bij een andere school bliksemafweer op al hun gebouwen laten aanbrengen. Gezien de locaties van deze scholen, bovenop de Lake Bunyonyi omringende bergen, is dat zeer wenselijk, zoals helaas in het verleden gebleken.

Tijdens dit recente bezoek hebben we bovendien aan meer dan 1500 leerlingen schoolmaterialen uitgereikt, hebben ruim 250 meisjes een set wasbaar maandverband en een stuk zeep (om het verband ook daadwerkelijk te kunnen wassen) ontvangen, hebben we 200 waterfilters (zeer geschikt voor gebruik op gezinsniveau) gedistribueerd, en hebben we ook vele tientallen ouderen met een leesbril kunnen verblijden.

Het voor ons meest waardevolle cadeau tijdens deze recente reis was wel de enorm positieve feedback die we hebben mogen ontvangen. De resultaten van onze jarenlange teaminspanningen worden meer en meer zichtbaar:

 

Meer leerlingen naar school als gevolg van regenwateropvang

Het positieve neveneffect van de aanwezigheid van een watervoorziening bij een school is dat het aantal leerlingen dat er onderwijs volgt toeneemt. Oorzaak: scholen waar een watervoorziening ontbreekt zien zich genoodzaakt om alle leerlingen te vragen elke dag voor eigen gebruik (drinken en handen wassen) een flesje of een kleine jerrycan gevuld met wat water mee naar school te brengen; vooral voor jonge kinderen is dat vaak structureel niet mogelijk (de lange en steile afdaling naar Lake Bunyonyi en terug is voor hen te zwaar) met als gevolg dat zij noodgedwongen thuisblijven, waardoor zij dus geen onderwijs genieten. Bij scholen waar wij een regenwateropvangsysteem hebben aangelegd neemt het aantal leerlingen dat er onderwijs volgt dan ook vaak toe, soms zelfs met 100 of meer.

Ook de constructie van de kleinere regenwateropvangsytemen (5000 liter) in afgelegen dorpen zorgt ervoor dat meer kinderen onderwijs kunnen volgen, doordat meerdere gezinnen uit een dorp van de voorziening gebruik maken. Deze systemen, door ons uit nostalgie ‘enyungus’ genaamd, plaatsen wij bij voorkeur bij bejaarden voor wie het lange, steile pad naar het meer beneden en vervolgens met een zware met vervuild water gevulde jerrycan terug naar boven te zwaar geworden is. Vaak wordt van de (al wat oudere) kinderen in een dorp verwacht dat zij voor de bejaarde mensen water halen, met als gevolg dat die kinderen kostbare uren op school missen. De komst van een enyungu in een dorp betekent voor hen dat zij die uren niet langer hoeven te missen.

 

Betere leerprestaties door het beschikken over schriften en pennen/potloden

Schoolbenodigdheden als schriften, pennen en potloden worden in Oeganda niet door de overheid verstrekt. Triest feit is dat veel ouders het zich niet kunnen permitteren om deze benodigd heden voor al hun kinderen te kopen. Heel veel kinderen kunnen dus tijdens de lessen geen aantekeningen maken en moeten de leerstof zoals die tijdens de lessen wordt aangeboden in één keer in hun brein opnemen. Het zal geen toelichting behoeven dat dit ontzettend veel van de kinderen vergt en dat het voor hen bijna onmogelijk is om op die manier goede leerresultaten te behalen.

Sinds de aanvang van schooljaar 2022 (in Oeganda is het schooljaar gelijk aan het kalenderjaar) streven wij ernaar om alle leerlingen van de momenteel vijf scholen die wij steunen te voorzien van schriften, pennen/ potloden; P3 leerlingen krijgen bovendien een wiskunde set uitgereikt.

Het effect ervan is zeer positief! De onderwijsteams laten ons weten dat de leerresultaten van de leerlingen beduidend verbeterd zijn. Het maken van aantekeningen tijdens de lessen stelt hen in staat alles thuis nog eens goed na te lezen en daardoor beter te begrijpen en te reproduceren. Uiteraard kunnen proefwerken en examens hierdoor ook veel beter worden voorbereid en scoren de leerlingen beter. In dit in het verleden geposte artikel is meer te lezen over het school systeem van Oeganda.

 

Meer meisjes structureel naar school dankzij wasbaar maandverband

Menstruatie armoede is een serieus probleem waarvoor gelukkig de laatste tijd wereldwijd meer aandacht is. Helaas scoort Oeganda op dit gebied zeer ongunstig. Waar in een land als Nederland zo’n 9% van de schoolgaande meisjes niet altijd over maandverband kan beschikken, betreft dat in Oeganda minimaal 60% (gebaseerd op onderzoek in een stedelijk gebied, op het platteland ligt het percentage beduidend hoger).

Sinds begin 2021 distribueren wij op de scholen die wij steunen wasbaar maandverband voor de meisjes die menstrueren. Het effect van onze hulp op het schoolbezoek van de meisjes is pas vanaf 2022 (toen de scholen in Oeganda na maar liefst twee jaar sluiting, als gevolg van Corona,  eindelijk weer opengingen!) meetbaar geworden; en het is fantastisch… De onderwijsteams laten ons weten dat van verzuim van meisjes tijdens de dagen dat zij menstrueren nauwelijks tot geen sprake meer is!

 

Andere positieve ontwikkelingen

De waterfilters die wij onder gezinnen distribueren zorgen ervoor dat ze over schoon drinkwater kunnen beschikken met als resultaat dat de algehele gezondheid van kinderen en hun ouders toeneemt. Immers, de bacteriën die het water, waarvan zij veelal afhankelijk zijn, vervuilen zorgen voor veel problemen. Daardoor kunnen mensen vaak niet goed functioneren in hun dagelijks leven; uitdroging als gevolg van buikgriep is een veel gezien probleem, waaraan jonge kinderen geregeld overlijden.
De filters die we distribueren zijn ontwikkeld door Ibota Foundation in Nederland met het doel om veilig drinkwater te kunnen verschaffen in situaties waar de toegang daartoe ontbreekt. Een filter absorbeert in water opgeloste stoffen en vangt 99,99999% van de aanwezige micro-organismen, zoals bacteriën, af.

Al sinds 2018 verblijden we vooral ouderen met uit Nederland meegebrachte leesbrillen. Daar waar we aanvankelijk nog vooral afhankelijk waren van gedoneerde (uiteindelijk om uiteenlopende redenen vaak niet bruikbare) tweedehands leesbrillen, hebben we dit jaar, dankzij ontvangen donaties, voor het eerst een flinke hoeveelheid splinternieuwe leesbrillen kunnen meenemen.
Telkens weer ontroert het ons om de blijdschap op het gezicht van een oudere man of vrouw te zien als die ervaart dat hij of zij met behulp van een leesbril van de juiste sterkte opeens weer bijvoorbeeld de krant of een zakbijbeltje kan lezen!

Tot slot is daar het prachtige resultaat van de zwemlessen die we vanuit ons eigen instructiebad verzorgen. Dit initiatief zijn we in 2019 gestart om te helpen het aantal verdrinkingen in Lake Bunyonyi terug te brengen. Doel ervan is om te bereiken dat kinderen zich in het meer kunnen redden in het geval dat zij in een noodsituatie belanden. Voor een groeiende groep is dat inmiddels het geval!

Veel aanvullende foto’s zijn te zien in de slider onder dit artikel; vergeet ook niet een kijkje te nemen bij onze video’s, waar filmpjes van onze reis gepost zijn.

Het mag duidelijk zijn dat de hierboven beschreven resultaten voor ons natuurlijk alle reden zijn om door te gaan met onze teaminspanningen!

Onze dank gaat uit naar Stichting Paulien, PJ Rogaar Stichting, Solidariteitswerkplaats Uden (SWU), W.M. de Hoop Stichting, Stichting van der Voort van Zijp, en uiteraard ook onze privé donateurs. Hun financiële steun heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat wij tijdens deze recente reis weer heel veel mensen van jong tot oud hebben kunnen verblijden!

Wilt u ook helpen middels een donatie of anderszins? Uitgebreide informatie daartoe vindt u op onze pagina ‘Hoe u kunt helpen’. Op de pagina ‘huidige doelen en gerealiseerde doelen’ kunt u nalezen wat we in het verleden allemaal hebben gerealiseerd en waar we momenteel fondsen voor werven.

Elke bijdrage, klein of groot, wordt door ons enorm gewaardeerd!

 

Yvonne Verhagen
Oprichter en voorzitter HWMCO-Nederland & NiCA Foundation

 

 

 

Leave a Reply