Introductie (2023)

posted in: Uncategorized | 0

 

The English translation of this page is here available.

 

Hoe het begonnen is.

In de zomer van 2016 heb ik, uitgenodigd door een vriend, samen met mijn echtgenoot en jongste dochter mijn eerste reis naar Oeganda gemaakt. Al snel werden we niet alleen verliefd op de prachtige natuur van het land, dat met recht de ‘Parel van Afrika’ wordt genoemd, maar ook op de zeer vriendelijke en gastvrije bevolking!

Maar er was meer…. onze reis was een keiharde confrontatie met de armoede die in het land heerst. Van een afstand horen over de enorme armoede is iets heel anders dan het met eigen ogen aanschouwen! Al jarenlang had ik me aangetrokken gevoeld tot Afrika en leefde er een onbewust besef in me dat ik me er graag nuttig wilde maken. Hoewel ik dus nog niet eerder in Oeganda was geweest, voelde ik dat ik mijn bestemming had gevonden en dat ik er nog vaak zou gaan terugkomen. En zo geschiedde: dit jaar (2023) ga ik samen met mijn echtgenoot de 7e reis maken naar het land dat we inmiddels allebei als ons tweede thuis zijn gaan beschouwen en waar we met veel liefde zijn gaan helpen. De komende jaren zullen we er meer en langere periodes gaan doorbrengen.

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation

In 2016 heb ik HWMCO-Nederland opgericht om vervolgens in 2017 NiCA Foundation in het leven te roepen; allereerst als een project onder HWMCO-Nederland en vanaf 2018 geregistreerd als Community Based Organization (CBO) in Kabale, Oeganda. NiCA Foundation is de dochter van HWMCO-Nederland. Met als motto ‘We Fight Poverty by Bringing Development’ bieden wij middels onze inspanningen kansarme kinderen in Oeganda een menswaardig toekomstperspectief. Onze hulp is in principe gericht op het district Kabale dat zich in het uiterste zuidwesten van Oeganda bevindt.

Ons kernteam bestaat uit vier personen: Noah Mubangizi (Oeganda), Aaron Twinomujuni (Oeganda), mijn man Marc Verhagen (Nederland) en ikzelf (Nederland). We nemen alle beslissingen samen en vinden het geweldig dat onze kwaliteiten elkaar op een fantastische manier aanvullen. Stuk voor stuk doen we ons werk voor de stichting vanuit ons hart en geheel vrijwillig. Als team streven we ernaar om het onderwijs in ons werkgebied meer toegankelijk te maken en om de ontwikkeling en het bewustzijn van kinderen op diverse gebieden te stimuleren.

 

Over Oeganda

Officieel de Republiek Oeganda genoemd, bevindt het geheel door land omgeven land zich in Oost-Afrika. Het grenst in het noorden aan Zuid-Soedan, in het oosten aan Kenia, in het westen aan de Democratische Republiek Congo, in het zuidwesten aan Rwanda en in het zuiden aan Tanzania.

De bodems van Oeganda zijn erg vruchtbaar en de natuur is overweldigend mooi; het klimaat is comfortabel met een overvloed aan zonneschijn en van tijd tot tijd verfrissende regenval. Het land heeft hoge vulkanische bergen aan de oost- en westgrens. NiCA Foundation bevindt zich helemaal in het zuidwesten van Oeganda, aan het prachtige Lake Bunyonyi; met een diepte die varieert tussen 44 en 900 meter, is Lake Bunyonyi het diepste meer van Oeganda, het op één na diepste van Afrika en het derde diepste ter wereld! Het meer zou 10.000 jaar geleden zijn ontstaan als gevolg van een lavastroom die uit een van de vulkanen in het gebied kwam. De lava blokkeerde een rivier en vormde er een natuurlijke dam in, waardoor een hele vallei vol water kwam te staan.

Helaas behoort Oeganda tot op de dag van vandaag tot de minder ontwikkelde landen ter wereld. Het land kent een langzame industrialisatie en het inkomen per hoofd van de bevolking is laag. Zowel het geboortecijfer als het kindersterftecijfer zijn hoog, terwijl de levensverwachting laag is. De armoede is groot en de werkloosheid hoog. Het land herbergt momenteel tussen de 48 en 49 miljoen mensen (2023). De Oegandese bevolking staat bekend als de jongste ter wereld, met 45,5% tussen 0-14 jaar en 78% jonger dan 30 jaar. Het zal dan ook niet veel uitleg behoeven dat er enorm veel kinderen in Oeganda zijn die enorm gebaat zouden zijn bij een beter toekomstperspectief voor hen.

De periodes die we in de loop der jaren in het land hebben doorgebracht, hebben ons in staat gesteld de problemen waarmee de mensen worden geconfronteerd, vooral degenen die op het platteland wonen, te begrijpen. Zoals hieronder beschreven, zijn de problemen veelvoudig en zorgen ze ervoor dat mensen in vicieuze cirkels terechtkomen die ze niet op eigen kracht kunnen doorbreken.

Water staat wereldwijd bekend als de bron van al het leven, maar het is hartverscheurend dat de meerderheid van de Oegandese plattelandsbevolking geen toegang heeft tot een veilige waterbron. Voor water zijn de mensen aangewezen op kleine meren die vaak slootwater bevatten. Vaak moeten ze enkele uren lopen om een plek te bereiken waar ze hun jerrycans met vervuild water kunnen vullen. Meestal zijn het de kinderen die voor deze taak worden gestuurd. Niet alleen is het voor de kinderen enorm zwaar om een met water gevulde jerrycan naar huis te sjouwen, het betekent helaas ook dat ze structureel vele kostbare uren op school missen. De ontelbare hoeveelheden bacteriën die het water verontreinigen, hebben een enorme invloed op de algehele gezondheid van de plattelandsbevolking en zorgen ervoor dat ze niet goed kunnen functioneren in hun dagelijks leven.

Maar het gebrek aan veilig drinkwater is niet het enige probleem waar de kinderen in Oeganda mee te maken hebben. Hun slechte leefomstandigheden zijn het gevolg van een combinatie van een heleboel ontwikkeling remmende factoren. Zoals te lezen is in dit artikel over het Oegandese schoolsysteem kunnen veel kinderen niet naar school. In 1997 werd beloofd dat het basisonderwijs gratis zou zijn voor alle kinderen, maar in werkelijkheid is dat verre van het geval.

Engels is de officiële taal van het land, maar aangezien verreweg de meeste kinderen geen goed onderwijs krijgen, beheersen ze de taal gewoon niet, wat ertoe leidt dat zij (evenals hun ouders of verzorgers, die ook nooit goed onderwijs hebben genoten) veel openbare informatie mislopen die in het Engels wordt verspreid. Ook ontbreekt door het algemene gebrek aan onderwijs belangrijke kennis over hoe je gewassen succesvol kunt telen, met alle gevolgen van dien. Ondervoeding komt heel vaak voor. Ook hiv/aids komt nog steeds veel voor onder de bevolking; grote gezinnen, gearrangeerde huwelijken, tienerzwangerschappen en alcoholisme zijn slechts enkele van de vele andere wijdverbreide problemen in het land. Ze zijn voornamelijk het gevolg van een gebrek aan opleiding en bewustzijn.

 

Onze hulp

Als team werken we aan het verbeteren van de hierboven beschreven omstandigheden, waarbij kinderen veelal centraal staan. We maken onderwijs toegankelijker voor de kinderen, waarbij het onze strategie is om te investeren in voorzieningen waarvan grote groepen kinderen kunnen profiteren. Met sommige van onze initiatieven richten we ons juist vooral op ouderen. Onderstaand overzicht geeft een goed beeld van onze initiatieven:

Regenwateropvangsystemen en toiletgebouwen op scholen
Veel van de scholen die afgelegen liggen op de omliggende heuvels van Lake Bunyonyi hebben geen toegang tot veilig drinkwater en goed sanitair. Om daar verandering in te brengen, investeren we in grote regenwateropvangsystemen en toiletgebouwen.

Motorboten
Al het vervoer over Lake Bunyonyi vindt traditioneel plaats met boomstamkano’s, wat niet zonder risico’s is. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het meer zeer snel veranderen van vriendelijk en kalm naar ruig en gevaarlijk. Regelmatig slaan kano’s om en verdrinken mensen. We hebben daarom geïnvesteerd in drie motorboten om veilig vervoer te garanderen voor schoolgaande kinderen die het meer moeten oversteken om naar school te gaan.

Instructiezwembad
Statistieken over het vervoer over Lake Bunyonyi laten zien dat elke maand mensen in het meer verdrinken, vaak omdat de kano die ze gebruiken kapseist als het meer ruw wordt. Meer dan 70% van de bevolking die dagelijks het meer oversteekt, voornamelijk met boomstamkano’s, kan niet zwemmen! We hebben een zweminstructiecentrum gebouwd van waaruit we zwemles geven, waarbij we ons in eerste instantie vooral op de kinderen richten.

 

 

Schoolmaterialen
Ook al is basisschoolonderwijs op zichzelf sinds 1997 bedoeld in principe gratis te zijn voor alle kinderen, de trieste realiteit is dat het verre van dat is. Ouders worden geacht zelf spullen als schriften, pennen, potloden enz. voor hun kinderen te kopen. Door pure armoede slagen ze daar vaak niet in, wat ertoe leidt dat kinderen tijdens de lessen geen aantekeningen kunnen maken, slechte eindresultaten behalen en niet doorstromen naar de volgende klas. Wij ervaren dat het regelmatig verstrekken van schoolmaterialen tot veel betere resultaten leidt!

Wasbaar maandverband
Het is een bekend gegeven dat in Oeganda de schoolparticipatie van meisjes laag is; maar liefst 80% maakt de basisschool niet af! Het structureel ontbreken van toegang tot maandverband als gevolg van armoede (menstruatiearmoede) speelt hierbij een grote rol. Sinds 2021 voorzien we (schoolgaande) tienermeisjes in ons werkgebied van herbruikbaar maandverband, waarbij we ervoor zorgen dat zowel de meisjes als de leerkrachten ook de voor hen noodzakelijke informatie krijgen.

 

 

Met onderstaande initiatieven richten we ons voornamelijk op ouderen in ons werkgebied:

Regenwateropvangsystemen in dorpen
Met een inhoud van 5.000 liter zijn deze systemen kleiner dan de systemen die wij op scholen bouwen. Ze worden aangelegd in afgelegen en per vrachtwagen moeilijk bereikbare dorpen, waarbij we ons vooral richten op oudere en/of anderszins kwetsbare mensen voor wie het een hele zware opgave is om de lange, vermoeiende weg in het heuvelachtige gebied af te leggen om water te halen. In alle gevallen maken ook andere dorpelingen gebruik van het systeem.

Leesbrillen
Het is een vertrouwd gebruik geworden om vanuit Nederland leesbrillen mee te brengen. Telkens weer raakt het ons om de blijdschap op de gezichten van mensen te zien als ze beseffen dat ze met behulp van de juiste leesbril weer de krant of hun zakbijbeltje kunnen lezen.

 

 

Op deze pagina van onze website vindt u de volledige lijst van zowel onze huidige als onze gerealiseerde doelen. Aangezien we met ons team voortdurend plannen maken voor de toekomst, zullen er uiteraard nieuwe doelen worden toegevoegd.

Om ons liefdadigheidswerk te kunnen doen zijn wij volledig afhankelijk van giften en donaties. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, wordt altijd zeer op prijs gesteld. Omdat we een klein particulier initiatief zijn met zeer korte lijntjes, kunnen we structureel garanderen dat 100% van uw bijdrage direct ten goede komt aan de mensen in ons werkgebied (Kabale District) die het nodig hebben.

Namens ons hele team wens ik u veel plezier bij het lezen van de diverse artikelen op onze website!

 

Yvonne Verhagen
Voorzitter

Leave a Reply