De Batwa in 2022: van noodhulp naar zelfredzaamheid

posted in: Uncategorized | 0

 

Please click here to read this article in English.

 

Zoals bij velen bekend hebben wij ons vanaf het begin van de COVID-19 pandemie om het lot van de twee Batwa groepen die aan Lake Bunyonyi wonen bekommerd. We werden al in een heel vroeg stadium van de crisis geattendeerd op het feit dat zij er als gevolg van het instorten van het toerisme in Oeganda erg slecht aan toe waren. Zij waren voor hun overleving immers volledig afhankelijk van dat toerisme. Op de hoogte van hun geschiedenis en wetend hoe zij zich al jaren op de rand van de Oegandese maatschappij staande hadden moeten houden was onze beslissing om hen noodvoedsel te brengen al snel genomen. Allemaal dachten we toen nog dat we binnen afzienbare tijd wel weer van het virus verlost zouden zijn en dat onze noodhulp aan hen zeer tijdelijk nodig zou gaan zijn.

Hoe anders pakte dit uit…door het ontstaan van nieuwe varianten van het virus bleven wereldwijd lange tijd strenge maatregelen, zelfs lockdowns, van kracht; als gevolg daarvan was van toerisme in Oeganda uiteraard niet of nauwelijks sprake en zagen wij de toestand van de Batwa groepen alleen maar verder verslechteren. Onze maandelijkse voedselhulp, waarvan ze vrijwel volledig afhankelijk waren, heeft niet kunnen voorkomen dat diverse Mutwa (benaming voor individueel lid van de stam), veelal vrouwen en kinderen, de pandemie niet hebben overleefd. Dat is op zichzelf al enorm triest, maar het gaat hierbij ook nog eens om groepen die behoren tot één van de oudste nog in levende zijnde stammen in Afrika, een stam die wel degelijk dreigt uit te sterven.

Hoewel wij er lange tijd vanuit gingen dat de groepen zich uiteindelijk weer zonder onze hulp zouden kunnen redden zoals voor de pandemie, begonnen zij in de loop van 2021 steeds hopelozer te worden en ons aan te geven dat ze vreesden de enorme klap niet meer op eigen kracht te boven te kunnen komen. Ook voor het uitbreken van de pandemie was het immers al allesbehalve gemakkelijk voor hen geweest om zich staande te houden.

Dit noodsignaal van hen is voor ons reden geweest om serieus te gaan nadenken over manieren om hen te begeleiden op de weg naar zelfredzaamheid. Daarbij beseften we maar al te goed dat dit niet eenvoudig zou gaan worden, gezien het trieste verleden van de groepen. Immers, sinds de Batwa in de negentiger jaren van de vorige eeuw uit de regenwouden verjaagd zijn hebben ze noodgedwongen aan de rand van de Oegandese maatschappij geleefd. Ze hebben nooit enige vorm van compensatie voor hun verliezen ontvangen en zijn aan hun lot overgelaten. Voor de twee specifieke groepen die wij hulp bieden geldt dat ze diverse malen zijn verjaagd alvorens ze uiteindelijk beland zijn op de locaties aan Lake Bunyonyi waar ze nu al geruime tijd verblijven. Alle negatieve ervaringen hebben uiteraard enorme impact gehad op het vertrouwen dat deze mensen nog in andere mensen durven hebben.

Tijdens de weken die we eerder dit jaar met ons team hebben doorgebracht, hebben we ons samen met Alex Ngabirano, die we in 2019 voor het eerst hebben ontmoet, over het probleem gebogen. Alex is de oprichter van Bwindi Development Network (BDN), dat zich ten doel heeft gesteld het stropen van wild in en rond Bwindi Impenetrable Forest uit te bannen en voormalige stropers te begeleiden in het ontplooien van andere activiteiten om in hun dagelijkse levensbehoefte te voorzien. Alex heeft zodoende ook veel ervaring met het begeleiden van onder andere Batwa groepen naar een zelfredzaam bestaan. We hebben met hem een interessant gesprek gehad over duurzame ontwikkeling, waarbij hij ons ook een aantal nuttige aanbevelingen heeft gedaan wat betreft ons voornemen om de twee Batwa groepen nu in het proces naar zelfredzaamheid te willen begeleiden.

Onze Oegandese team managers, Noah en Aaron, hebben vervolgens met elk van de beide Batwa groepen een diepgaand gesprek gehad, waarbij ze vooral een luisterend oor voor hen geweest zijn en waaruit gebleken is dat zij allereerst grote behoefte hadden aan het in eigen bezit hebben van tuin/landbouw gereedschappen; dat zou hen mogelijkheden bieden om niet alleen zelf kleinschalig gewassen voor eigen consumptie te verbouwen, maar ook om voor anderen grond te bewerken en daarmee wat geld te verdienen om in hun dagelijkse levensbehoefte te kunnen voorzien. Na teamoverleg hebben we besloten om als eerste stap inderdaad te voorzien in deze heel redelijke en realistische wens van beide groepen.

Dankzij onder andere een flinke bijdrage van Christine Wijgerse konden we zelfs vrijwel meteen overgaan tot de aanschaf van de gereedschappen! Christine liet ons weten een onverwachte financiële meevaller te hebben doordat ze een geldprijs had gewonnen, die het voor haar mogelijk maakte iets te doen voor een vergeten groep mensen. Namens ons voltallige team bedanken wij Christine!

Onlangs hebben Noah en Aaron zich, vergezeld van teamlid Bright, opnieuw naar de Batwa groepen begeven; ditmaal met naast noodvoedsel een lading tuingereedschappen, waaronder handschoffels en gevorkte schoffels, kapmessen en spades. In dit stadium is duidelijk nog behoefte aan noodvoedsel en wij bedanken Stichting Den Brinker voor hun  prachtige bijdrage, die het mogelijk maakt het noodvoedsel nog enkele maanden te blijven verstrekken. De foto’s en video’s hieronder spreken boekdelen!

 

 

Als volgende stap willen wij de groepen van zaden voorzien, die het voor hen, in combinatie met de gereedschappen, mogelijk zullen maken om een begin te maken met het kleinschalig verbouwen van hun eigen gewassen. Daarvoor verwachten we zo’n  €100,- nodig te hebben. Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren, leest u dan hier hoe u aan onze stichting kunt doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt door ons enorm gewaardeerd!

Wordt vervolgd!

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development’

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

 

 

 

Leave a Reply