Menstruatie armoede in Oeganda

posted in: Uncategorized | 0

 

This article is also available in English.

 

Sinds begin dit jaar werven wij fondsen om (schoolgaande) tienermeisjes in ons werkgebied van maandverband te kunnen voorzien. We zijn daarmee gestart om het voor de meisjes mogelijk te maken om ook tijdens de dagen dat ze menstrueren naar school te kunnen gaan. In Oeganda is de schoolparticipatie van meisjes sowieso laag (80% maakt de lagere school niet af!) en het structureel, als gevolg van armoede, niet kunnen beschikken over maandverband speelt daarin een aanzienlijke rol.

Om toch over maandverband te kunnen beschikken bieden de radeloze en kwetsbare meisjes zichzelf vaak aan voor seks in ruil voor maandverband. Veel op seks beluste mannen maken hier dankbaar misbruik van met als triest gevolg dat niet alleen veel meisjes ongewenst zwanger raken, doch dat velen ook vaak met HIV besmet raken, met uiteraard alle trieste gevolgen van dien. Bovendien mogen de meisjes als ze zwanger zijn vaak niet meer naar school gaan. Dikwijls worden ze van school gestuurd wanneer ze, vaak al op basisschoolleeftijd, zwanger worden en komen ze daarna niet meer terug.

In Oeganda is 1 op elke 4 meisjes tussen 15 en 19 jaar al moeder of zwanger van haar eerste kind. Er zijn signalen dat dit cijfer sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie zelfs verdubbeld is! Een zeer belangrijke oorzaak daarvan is te vinden in het feit dat de scholen langdurig gesloten zijn (ook ten tijde van dit schrijven is dat nog steeds het geval en wordt geen enkel vooruitzicht geboden op heropening; vanaf het uitbreken van de pandemie in maart 2020 zijn alleen de hoogste klassen slechts een paar maanden open geweest). Op school zijn de meisjes veel veiliger voor seksueel misbruik dan in hun thuisdorpen waar zij nu noodgedwongen alle dagen doorbrengen.

Helaas zijn er in ons werkgebied de afgelopen maanden al verschillende keren lijkjes aangetroffen van baby’s die onmiddellijk na de geboorte letterlijk gedumpt zijn, uiteraard als gevolg van enorme paniek. Immers, hoe kan van een ongewenst zwanger geworden tienermeisje uit een arm gezin verlangd worden dat zij de zorg voor een baby op zich neemt? Grote schaamte en gebrek aan kennis en bewustzijn spelen hierin uiteraard ook een grote rol.

Door uitwasbaar maandverband te verstrekken aan tienermeisjes in ons werkgebied, en hen tegelijkertijd voor te lichten, willen wij bereiken dat zij in de toekomst niet meer zo gemakkelijk ten prooi zullen aan mannen die dankbaar misbruik maken van hun kwetsbaarheid. Samen met het maandverband zullen wij de meisjes ook zeep verstrekken, zodat zij het maandverband ook daadwerkelijk kunnen wassen. We zorgen ervoor dat we elke keer meisjes uit een ander dorp uitnodigen. Gegeven de huidige omstandigheden posten we vooralsnog geen foto’s van meisjes die een set wasbaar maandverband en zeep hebben ontvangen.

 

Update per 6 augustus

Afgelopen weekend hebben wij voor het eerst op onze locatie maandverband uitgereikt aan een groep meisjes. De dankbaarheid is enorm, zowel van de meisjes, doch ook van hun bezorgde moeders die zich uiteraard als gevolg van de armoedige situatie waarin zij zich staande moeten houden totaal machteloos voelen!

Onze dank gaat uit naar vrouwelijk raadslid Turinawe Prime, en twee mannelijke leden van gezondheidsteams binnen de dorpen, Turyagenda Godhead en Ronald Mburashaso. Zij hebben, samen met Noah, meisjes uitgenodigd om op onze locatie het verband in ontvangst te nemen en hebben hen ook van de nodige informatie voorzien.

 

Update per 7 september

Eerder deze week hebben wij op onze locatie voor de tweede keer uitwasbaar maandverband verstrekt aan een groep tienermeisjes.

Opnieuw bedanken wij Turinawe Prime, vrouwelijk raadslid, voor haar aanwezigheid op onze locatie om, samen met ons teamlid Obedience Akandinda, de meisjes van de nodige uitleg te voorzien.

 

Update per 17 oktober

Vanochtend hebben we in alle vroegte wederom op onze locatie uitwasbaar maandverband verstrekt aan tienermeisjes. Ons teamlid Obedience Akandinda heeft de meisjes weer van uitleg voorzien.

 

Update per 13 november & 12 december

Twee groepen tienermeisjes hebben in hun dorp, Butenga village, uitwasbaar maandverband en zeep ontvangen. Wij bedanken Naum Kyomugisha, vrouwelijk raadslid van het dorp voor haar bereidwilligheid om de meisjes de benodigde uitlleg te geven. In Butenga village hebben we eerder dit jaar ook een regenwateropvangsysteem gebouwd.

 

Naast een aantal trouwe donateurs danken wij ook Stichting E&TAS en Stichting Uden WereldWijd voor hun steun!

 

Het is onze bedoeling om dit initiatief voort te zetten, doch om dat te kunnen doen zijn we uiteraard afhankelijk van donaties. Op onze website kunt u onder ‘Hoe u kunt helpen’ lezen op welke manieren u ons zoal kunt helpen onze doelen te bereiken.

Elke bijdrage, klein of groot, wordt door ons enorm gewaardeerd.
Al voor €5,- kunnen wij een meisje helpen.

 

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

(bijgewerkt 13 december 2021)

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

Leave a Reply