Gratis maandverband voor tienermeisjes

posted in: Uncategorized | 0

 

This article is also available in English.

 

Sinds begin dit jaar werven wij fondsen om (schoolgaande) tienermeisjes in ons werkgebied van maandverband te kunnen voorzien. Aanvankelijk zijn we daarmee gestart om het voor de meisjes mogelijk te maken om ook tijdens de dagen dat ze menstrueren naar school te kunnen gaan. In Oeganda is de schoolparticipatie van meisjes sowieso laag (80% maakt de lagere school niet af!) en het structureel, als gevolg van armoede, niet kunnen beschikken over maandverband speelt daarin een aanzienlijke rol.

Om toch over maandverband te kunnen beschikken bieden de radeloze en kwetsbare meisjes zichzelf vaak aan voor seks in ruil voor maandverband. Veel op seks beluste mannen maken hier dankbaar misbruik van met als triest gevolg dat niet alleen veel meisjes ongewenst zwanger raken, doch dat velen ook vaak met HIV besmet raken, met uiteraard alle trieste gevolgen van dien. Bovendien mogen de meisjes als ze zwanger zijn vaak niet meer naar school gaan. Dikwijls worden ze van school gestuurd wanneer ze, vaak al op basisschoolleeftijd, zwanger worden en komen ze daarna niet meer terug.

Een paar cijfers:
– In Oeganda worden jaarlijks 2.000.000 meisjes voor hun 15e verjaardag moeder, daarmee kent het land het hoogste aantal tienerzwangerschappen van alle sub-Sahara landen;
– 1 op elke 4 meisjes tussen 15 en 19 jaar is al moeder of zwanger van haar eerste kind;
– Het aantal HIV besmettingen onder meisjes is 9x hoger dan onder jongens van dezelfde leeftijd;
– Oeganda kent de hoogste moedersterfte ter wereld, waarvan een geschatte 25% het gevolg is van onveilige abortussen.

Er zijn signalen dat bovenstaande cijfers sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie zelfs verdubbeld zijn! Een zeer belangrijke oorzaak daarvan is te vinden in het feit dat de scholen langdurig gesloten zijn (ook ten tijde van dit schrijven is dat nog steeds het geval en wordt geen enkel vooruitzicht geboden op heropening; vanaf het uitbreken van de pandemie in maart 2020 zijn alleen de hoogste klassen slechts een paar maanden open geweest). Op school zijn de meisjes veel veiliger voor seksueel misbruik dan in hun thuisdorpen waar zij nu noodgedwongen alle dagen doorbrengen.

Helaas zijn er in ons werkgebied de afgelopen maanden al verschillende keren lijkjes aangetroffen van baby’s die onmiddellijk na de geboorte letterlijk gedumpt zijn, uiteraard als gevolg van enorme paniek. Immers, hoe kan van een ongewenst zwanger geworden tienermeisje uit een arm gezin verlangd worden dat zij de zorg voor een baby op zich neemt? Grote schaamte en gebrek aan kennis en bewustzijn spelen hierin uiteraard ook een grote rol.

Door (bij voorkeur uitwasbaar/herbruikbaar) maandverband te verstrekken aan tienermeisjes in ons werkgebied, en hen tegelijkertijd voor te lichten, willen wij bereiken dat zij in de toekomst niet meer zo gemakkelijk ten prooi zullen aan mannen die dankbaar misbruik maken van hun kwetsbaarheid.

Afgelopen weekend hebben wij daarom voor het eerst op onze locatie maandverband uitgereikt aan 95 meisjes. De dankbaarheid is enorm, zowel van de meisjes, doch ook van hun bezorgde moeders die zich uiteraard als gevolg van hun armoedige situatie waarin zij zich staande moeten houden totaal machteloos voelen!

Onze dank gaat uit naar raadslid mevrouw Turinawe Prime, en twee mannelijke leden van gezondheidsteams binnen de dorpen, Turyagenda Godhead en Ronald Mburashaso. Zij hebben, samen met Noah, meisjes uitgenodigd om op onze locatie het verband in ontvangst te nemen en hebben hen ook van de nodige informatie voorzien.

Om de veiligheid van de meisjes te waarborgen worden over dit onderwerp geen foto’s van hen gepost.

 

Update per 7 september

Eerder deze week hebben wij op onze locatie voor de tweede keer uitwasbaar maandverband verstrekt aan tienermeisjes. Van ontvangen donaties konden we nog eens 45 meisjes voorzien.

Opnieuw bedanken wij Turinawe Prime, vrouwelijk raadslid, voor haar aanwezigheid op onze locatie om, samen met ons teamlid Obedience Akandinda, de meisjes van de nodige uitleg te voorzien.

 

Het is onze bedoeling om dit initiatief de komende tijd voort te zetten, doch om dat te kunnen doen zijn we uiteraard afhankelijk van donaties. Op onze website kunt u onder ‘Hoe u kunt helpen’ lezen op welke manieren u ons zoal kunt helpen onze doelen te bereiken.

Elke bijdrage, klein of groot, wordt door ons enorm gewaardeerd!
Al voor €5,- kunnen wij een meisje helpen.

 

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

Leave a Reply