Vaarwel 2020, welkom 2021!

posted in: Uncategorized | 0

 

Please click here to read this post in English…

 

 

Binnenkort sluiten we het jaar 2020 af. Wat een onstuimig en absurd jaar om op terug te kijken! Wie had ooit kunnen denken dat een virus, waarvan we het bestaan eind vorig jaar nog niet of nauwelijks kenden, zich in een ware pandemie zou ontpoppen… helaas is dat wat COVID-19 heeft gedaan met alle gevolgen van dien.

In Nederland zijn intussen ruim 600.000 besmettingen geregistreerd en zijn ruim 10.000 mensen aan het virus overleden. Veel bedrijven zijn in financiële problemen geraakt, grote groepen mensen hebben hun baan verloren, kinderen lopen leerachterstanden op, studenten kunnen geen stage lopen, sociale contacten moet noodgedwongen op een heel laag pitje waardoor veel mensen in een isolement raken, enz, enz…Kortom er is heel veel leed, zowel financieel als persoonlijk, en in andere Westerse landen is het niet anders. Gelukkig beschikken wij hier in Nederland wel over een groot sociaal verzekeringsstelsel; we hebben werkloosheidsuitkeringen en brede steunpakketten voor bedrijven.

Hoe anders is de situatie in een ontwikkelingsland als Oeganda! Daar zijn tot nu toe ‘slechts’ 31.000 officieel geregistreerde besmettingen en 230 officieel aan het virus overleden personen (voor zover de cijfers überhaupt betrouwbaar zijn…). Doordat echter meteen in maart, toen het virus voor het eerst in het land werd gesignaleerd, een uitermate strenge lockdown werd afgekondigd, die vervolgens vele maanden heeft geduurd, zijn heel veel mensen van honger en uitputting overleden. In Oeganda betekent een dag niet kunnen werken voor het overgrote deel van de bevolking simpelweg dat er die dag ook geen eten op tafel kan komen. Een sociaal verzekeringsstelsel bestaat daar niet, men is volledig op zichzelf aangewezen. Hoewel veel mensen op het platteland zelf voedsel verbouwen en daardoor in ieder geval een deel van het jaar van wat eten voorzien zijn, had men in maart ook nog eens een te kampen met mislukte oogsten als gevolg van een hevig regenseizoen. Alle scholen zijn al sinds maart gesloten met uiteraard ook daar grote gevolgen voor kinderen en studenten. De Oegandese bevolking is nota bene de allerjongste ter wereld met een gemiddelde leeftijd van amper 16 jaar…

Uiteraard zijn wij als HWMCO-Nederland & NiCA Foundation ook geconfronteerd met de impact van COVID-19 op onze normale activiteiten. De lockdown kwam een paar weken nadat wij ons eerste project van dit jaar, de tweede motorboot (in Nederland gebouwd en vandaar per container naar Oeganda vervoerd) voor het veilig vervoer van de leerlingen van Bwama Primary School over Lake Bunyonyi hadden geïntroduceerd. Door de sluiting van de scholen hoefden de leerlingen echter niet vervoerd te worden en het geven van zwemlessen in ons instructiezwembad was als gevolg van de lockdown lange tijd niet toegestaan. Veel mensen in het gebied rond Lake Bunyonyi, waar wij ons werkgebied hebben, zijn bovendien voor hun dagelijkse inkomsten afhankelijk van toerisme en juist die sector is als het gevolg van de lockdown volledig ingestort.

Al snel hebben wij als gezamenlijk team besloten dat we niet doelloos wilden afwachten totdat we onze normale activiteiten weer konden oppakken, doch dat we in plaats daarvan wilden doen wat mogelijk en haalbaar was om onder de gegeven omstandigheden toch hulp te blijven bieden. Zo gezegd, zo gedaan en zodoende hebben we inmiddels diverse keren noodvoedsel uitgedeeld aan de allerarmsten in het gebied, daaronder vooral bedoeld weduwen met kinderen die geen eigen stukje land bezitten om voedsel op te verbouwen en Batwa groepen. Toen na een paar maanden bleek dat mensen uit de gemeenschappen weer beter in staat waren om ook de betreffende landloze weduwen van wat eten te voorzien, hebben wij onze noodhulp volledig op de Batwa groepen gericht. Deze groepen leven letterlijk aan de rand van de Oegandese maatschappij, zij bezitten geen eigen land en zijn volledig afhankelijk van inkomsten uit toerisme. Ook nu zijn de omstandigheden waaronder ze moeten overleven nog steeds enorm schrijnend en de afgelopen maanden zijn een aantal van hun kinderen aan honger en ondervoeding overleden. Deze week zullen wij hen opnieuw voedsel brengen, zodat het ook voor hen Kerst kan zijn.

Naast het uitdelen van noodvoedsel hebben wij gedurende de strenge lockdown ook toestemming van de plaatselijke autoriteiten gekregen om met onze motorboten ernstig zieke patiënten uit gemeenschappen rond het meer naar oeverdorp Rutinda te vervoeren, vanwaar zij vervolgens met auto van het lokale corona team naar een ziekenhuis in de nabij gelegen stad Kabale vervoerd konden worden. Op die manier hebben we diverse mensen, waaronder een aantal hoogzwangere vrouwen die moesten bevallen, kunnen helpen. Helaas overlijden in Oeganda, ook onder normale omstandigheden, nog altijd gemiddeld dagelijks 16 vrouwen tijdens de bevalling.

Naast onze hierboven uiteengezette activiteiten tijdens deze crisis is het ons ook gelukt om in augustus een eerste regenwateropvanginstallatie bij Burimba Primary School, gelegen bovenop de Lake Bunyonyi omringende heuvels, te realiseren.

Bij deze wil ik al onze donateurs bedanken voor hun steun over het afgelopen jaar. Zonder jullie steun kunnen wij onze doelen niet realiseren en uiteraard hopen wij dat we ook in de toekomst op jullie mogen rekenen.

Inmiddels zijn een aantal regels van de lockdown versoepeld, hoewel lang niet allemaal, en gezien de situatie wereldwijd is van een opleving van het toerisme bepaald nog geen sprake. Onlangs is aangekondigd dat de scholen in januari weer open zullen gaan. Helaas neemt echter juist de laatste weken het aantal besmettingen COVID-19 erg snel toe, dus we wachten in spanning de verdere ontwikkelingen af.

Wat er op korte termijn ook gaat gebeuren, als team van HWMCO-Nederland & NiCA Foundation zullen wij ons blijven inzetten voor het brengen van ontwikkeling in de gemeenschappen in ons werkgebied, met de nadruk op kinderen. Voor volgend jaar staat de realisering van diverse projecten op het programma, waarvan het eerste al zeer binnenkort een feit zal zijn. Blijft u ons dus volgen!

Tot slot wens ik een ieder die dit leest namens ons voltallige team:
Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig, coronavrij 2021!

 

Yvonne Verhagen
Voorzitter HWMCO-Nederland & NiCA Foundation

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

 

 

 

Leave a Reply