Een nieuwe mijlpaal: tweede motorboot voor de leerlingen van Bwama Primary School in aantocht!

posted in: Uncategorized | 0

 

This article can here be read in English.

 

 

 

Eindelijk is dan echt zover! Onze splinternieuwe, vanuit Nederland getransporteerde, stalen motorboot staat op het punt om bij Lake Bunyonyi, Oeganda te arriveren. Daarmee zullen er voortaan twee motorboten beschikbaar zijn om de leerlingen van Bwama Primary School, de school die we momenteel steunen onder Nicky’s Care for Africa Foundation, dagelijks veilig over Lake Bunyonyi naar en van school te vervoeren.

Wij zijn uiteraard enorm blij met het bereiken van deze nieuwe mijlpaal en niet in de laatste plaats zijn we trots op de unieke manier waarop we die bereikt hebben. Deze tweede motorboot is, met uitzondering van de motor, geheel in Nederland vervaardigd. De boot is het prachtige resultaat van een samenwerking tussen instellingen en bedrijven die er, elk op hun eigen manier, en geheel belangeloos, een bijdrage aan hebben geleverd. Bovendien is door zowel jong als oud met hart en ziel aan de boot gewerkt.

Nadat het project vorig jaar mei in Nederland al was afgerond, hebben we helaas enorme problemen ondervonden met het transporteren van de boot naar Oeganda. Dit is vooral te wijten aan continu aan verandering onderhevige importregels vanuit Oeganda, die grote verwarring hebben veroorzaakt bij uitvoerende partijen. Maar ons geduld wordt eindelijk beloond nu de boot zijn eindbestemming bijna heeft bereikt!

Hieronder alles over dit unieke project….

 

Eerste motorboot vanaf oktober 2018 in gebruik.

De eerste motorboot, die we in oktober 2018 aan de school ter beschikking hebben kunnen stellen, is in Oeganda enorm dankbaar ontvangen door zowel het team van Bwama Primary School, de leerlingen en hun ouders. De houten motorboot is ter plaatse gebouwd. Hij heeft een enorme verbetering opgeleverd voor de veiligheid van de leerlingen, alsook voor het tijdsmanagement van de school.

Voorheen werden de kinderen noodgedwongen met tot kano’s uitgeholde boomstammen over het meer vervoerd. De kano’s zijn het traditionele en meeste gebruikte vervoermiddel in het gebied rondom het meer. Zij brengen echter de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee. De weersomstandigheden op het meer kunnen zeer snel veranderen en bij slecht weer kan het water behoorlijk onstuimig worden. Helaas kan slechts een enkeling van de lokale bevolking zwemmen. Men vreest het meer dat in diepte varieert van 40 tot maar liefst 900 meter en waarin helaas maandelijks gemiddeld één of twee mensen verdrinken. Geregeld ook verdrinken meerdere leden uit één gezin, doordat hun kano onder slechte weersomstandigheden omslaat. Het valt niet mee om in het gebied iemand te vinden die niet een dierbare aan het meer verloren heeft.

De motorboot is niet alleen veel veiliger, doch ook vele malen sneller dan de kano’s en er kan een groot aantal leerlingen tegelijk mee vervoerd worden; daardoor zijn nu bovendien dagelijks meer uren dan voorheen beschikbaar om les te geven. Als gevolg van de komst van deze eerste boot is het aantal leerlingen van de school gegroeid van iets minder dan 200 tot inmiddels 275.

Toen de boot eenmaal in gebruik was, stuitten we op het probleem dat er geen aanlegsteigers aanwezig waren op de 5 punten waar de leerlingen zich elke morgen verzamelen om te worden opgepikt. De motorboot is veel hoger dan een kano en dat bracht met zich mee dat het in- en uitstappen aan een oever zonder een aanlegsteiger voor veel kinderen problemen opleverde. Ook was het telkens weer een zware klus om de boot vanaf de oevers terug het water in te duwen. De school zelf beschikte voorheen al over een aanlegsteiger, dus daar speelde het probleem niet. Door de enorme groei van het aantal leerlingen schiet ook het aantal beschikbare reddingsvesten tekort. Inmiddels zijn we er, dankzij donaties, in geslaagd om de vijf wenselijke aanlegsteigers te realiseren. Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Niet alleen kunnen de eerste, de tweede, en ook volgende eventueel door ons te verschaffen boten van de aanlegstegsteigers gebruik maken; ook elke andere kano of boot kan er aanleggen, en daarmee is dus de gehele gemeenschap gediend!

Belangrijk om te vermelden is ook dat het, dankzij de enorme inzet van onze beide projectleiders ter plaatse, Aaron Twinomujuni en Noah Mubangizi, alsmede de bereidheid van de lokale bevolking om de handen met ons ineen te slaan, gelukt is om deze eerste door ons verschafte motorboot tot een zelfvoorzienend project te maken. Gedurende de uren dat de leerlingen op school zijn, en ook in de weekenden, kunnen met de boot, met Noah als uitermate ervaren gids, toeristische trips worden gemaakt. Daarnaast wordt de lokale bevolking gestimuleerd om van de boot gebruik te maken voor hun lokale vervoer en ook wordt de ouders van de leerlingen om een kleine financiële bijdrage gevraagd. Uit de gezamenlijke opbrengsten kan de boot van brandstof worden voorzien en kunnen in de toekomst noodzakelijk onderhoud en reparaties betaald worden.

De tweede motorboot is zeer wenselijk.

Zoals hierboven vermeld is ook het tijdsmanagement van de school door de komst van de eerste motorboot meteen al enorm verbeterd. Echter, er moet een groot aantal leerlingen mee vervoerd worden en het is onmogelijk om die allemaal tegelijk te vervoeren. De boot moet elke ochtend en middag verschillende keren heen en weer varen om alle kinderen veilig op hun plaats van bestemming te brengen. Dat het aantal leerlingen van de school als gevolg van de introductie van de boot flink is gegroeid is uiteraard geweldig nieuws, gezien het onbetwiste belang van onderwijs voor elk kind! De boot heeft onderwijs voor meer kinderen in het gebied toegankelijk gemaakt. Om echter het tijdsmanagement en daarmee het onderwijs van de school nog verder te verbeteren is deze tweede boot zeer wenselijk.

 

Een uniek project.

Diverse factoren hebben ons tweede bootproject tot een uniek project gemaakt. Zoals hierboven al vermeld is het vaartuig geheel in Nederland vervaardigd. Aangezien wij er in beginsel, bij alles wat wij doen, naar streven om de lokale economie in Oeganda te stimuleren is dit niet een keuze die wij bewust vooraf gemaakt hebben. Eerder is hier sprake van een prachtige samenloop van omstandigheden, een samenloop die we onmogelijk konden negeren en waarvoor we blij en dankbaar zijn.

De constructie van de boot is begonnen als een leerproject voor studenten van Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) de Leijgraaf in samenwerking met Stichting Metaal Opleidingen (SMO). ROC de Leijgraaf biedt diverse soorten opleidingen aan, waaronder ook metaalopleidingen, en telt momenteel in totaal zo’n 6000 studenten. SMO werkt samen met regionale metaalopleidingen en -bedrijven aan een hoogwaardige en toekomstbestendige metaalindustrie door studenten en bedrijven in de sector met elkaar te verbinden. Jongeren doen op deze manier waardevolle praktijkervaring op, terwijl bedrijven de kans krijgen om te investeren in hun personeel van de toekomst.

ROC de Leijgraaf en SMO waren gezamenlijk op zoek naar een groter project om alle praktische constructievaardigheden in één object te kunnen verwezenlijken. De keuze viel op het bootproject dat oorspronkelijk vooral bedoeld was als praktijkopdracht voor de derdejaars studenten van de opleiding Allround Constructiewerker. Nadat zij de opdracht succesvol hadden uitgevoerd is men gaan zoeken naar een goede bestemming voor de metalen boot. Toen men hoorde van onze stichting en het vervoersprobleem voor de leerlingen van Bwama Primary School werd besloten om de boot aan ons te doneren. Met toezeggingen van SMO om de transportkosten van de boot naar Oeganda voor zijn rekening te nemen en van ROC de Leijgraaf om de aankoop van de motor voor de boot te financieren, wisten wij de kosten van het project meteen al zo goed als volledig gedekt.

Toen de eindbestemming van de boot duidelijk was, hebben ook tweedejaars studenten aan de boot gewerkt. Zij hebben er metalen trapjes in gemaakt om het in- en uitstappen voor de kinderen te vergemakkelijken, en ook metalen beugels rond de binnenkant van de boot als basis voor zitplaatsen. Vervolgens hebben ROC studenten ‘Hout en Meubel’ die zitplaatsen met houten banken gecompleteerd en zij hebben ook zorggedragen voor houten vlonders op de metalen bodem van de boot.

Zowel projectleider en instructeur Albert Sengers van ROC de Leijgraaf als Will van Roosmalen, projectmanager bij SMO, kijken tevreden terug op het project. Beide verwijzen daarbij naar het belang van praktijkgericht onderwijs voor hun studenten. De praktijk is immers de beste leerschool voor een beroep en tijdens het construeren van deze boot hebben zij ervaren hoe je een plan van A tot Z aanpakt.

Daarna is de boot vervoerd naar de Solidariteitswerkplaats Uden (SWU), waar normaliter gebruikte goederen, zoals fietsen, rollators, rolstoelen, hand- en elektrische naaimachines en ook hand- elektrische gereedschappen grondig worden opgeknapt zodat ze in de Derde Wereld een tweede leven kunnen krijgen. Het zijn de vrijwilligers aldaar geweest die, begaan als zij waren met ons goede doelen, bij wijze van wederkerigheid, de laatste werkzaamheden aan de boot hebben verricht. Marc Verhagen, die deel uitmaakt van HWMCO-Nederland, is ook als vrijwilliger in het bestuur van SWU actief. De veelal gepensioneerde vrijwilligers hebben de boot, nadat het metaal eerst gestraald was bij een deskundig straalbedrijf, van diverse lagen verf voorzien en ook op ons verzoek nog een aantal houten dwarsbankjes aangebracht, zodat meer leerlingen er veilig in kunnen zitten. Bovendien heeft SWU de aanschaf van een boottrailer, noodzakelijk voor het vervoer van de boot over land naar diens eindbestemming, bekostigd. Ton van der Vegt, voorzitter van SWU, spreekt van een hele expeditie, maar is van mening dat dit soort ontwikkelingswerk ook wel wat moeite mag kosten.

Hieronder voor de volledigheid nogmaals de betrokken bedrijven en instellingen die geheel belangeloos hebben aan de totstandkoming van deze boot hebben bijgedragen:

Al op 9 mei vorig jaar was de boot klaar om naar Oeganda getransporteerd te worden en is hij, in het bijzijn van al diegenen die een bijdrage hadden geleverd aan zijn totstandkoming, officieel gedoopt en feestelijk aan ons overgedragen. Bij de overdracht was ook de pers aanwezig. Zie hier het verslag van Kliknieuws/UdensWeekblad en een door DTV gefilmd interview. Daarna begonnen we dus helaas de hierboven genoemde enorme problemen met het transporteren van de boot naar Oeganda te ondervinden. Problemen die zoals gezegd vooral te wijten waren aan continu aan verandering onderhevige importregels vanuit Oeganda, die grote verwarring hebben veroorzaakt bij uitvoerende partijen.

Uiteindelijk is de boot, zoals gepland, in een zeecontainer naar Oeganda vervoerd; allereerst over zee vanuit Rotterdam naar Mombasa (Kenia) en vervolgens, nog steeds in de zeecontainer, over land naar Kampala (Oeganda). Op 11 november heeft het de haven van Rotterdam verlaten om een paar dagen voor kerstmis Kampala te bereiken, alwaar de inklaring heeft plaatsgevonden. Afgelopen week, op 15 februari, ontvingen we het bericht dat de boot was ingeklaard en dat hij kon worden opgehaald.

In de fotoslider hieronder is het hele proces, vanaf de constructie van deze bijzondere motorboot tot aan de aankomst bij Lake Bunyonyi, te zien. Zoals op de foto’s te zien is, draagt de boot de naam ‘Nicky’, de naam van onze in 2011 overleden zoon, aan wie wij ‘Nicky’s Care for Africa Foundation’ (NiCA Foundation) opdragen.

 

Namens het voltallige team van HWMCO-Nederland & NiCA-Foundation een heel hartelijk dank je wel aan een ieder die zich voor dit unieke project heeft ingezet!

Wilt u ook een positieve bijdrage aan de realisering van onze doelen leveren? In het hoofdstuk ‘Hoe u kunt helpen’, kunt u lezen op welke manieren u ons zoal kunt helpen. Elke bijdrage, klein of groot, waarderen wij uiteraard enorm!

Updates volgen!

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

 

(Bijgewerkt 20 februari 2020))

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

Leave a Reply