HWMCO-Nederland opnieuw geselecteerd door Trap-In Uden voor financiële steun.

posted in: Uncategorized | 0

 

This post can here be read in English.

 

Trap-In Uden heeft ook dit jaar HWMCO-Nederland geselecteerd als één van stichtingen die op hun financiële steun mag rekenen.

Al sinds 1974 organiseert de stichting jaarlijks op Tweede Pinksterdag een sponsorfietstocht van 50 km. De opbrengst daarvan is bestemd voor lokale missionarissen en enkele vooraf geselecteerde kleinschalige derde wereldprojecten.

De in voorgaande jaren van Trap-In Uden ontvangen steun heeft onder andere in 2018 een grote bijdrage gevormd voor de eerste motorboot die we aan Bwama Primary School ter beschikking hebben kunnen stellen, terwijl we er in 2019 het door ons aan Lake Bunyonyi gebouwde instructiezwembad grotendeels van hebben kunnen financieren.

De steun die we dit jaar mogen gaan ontvangen zal worden aangewend om een regenwateropvangsysteem bij een basisschool in ons werkgebied (deels) te financieren.

Het gezamenlijke team van HWMCO-Nederland & NiCA Foundation bedankt Trap-In Uden voor het ook in 2020 selecteren van onze stichting!

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

Update per 30 maart: helaas heeft de organisatie van Trap-In Uden, als gevolg van de corona crisis en de dientengevolge in Nederland genomen maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, zich genoodzaakt gezien de fietstocht dit jaar niet te laten doorgaan. De gesponsorde tocht stond gepland voor 1 juni, doch tot juist die datum zijn alle evenementen verboden.

De eerstvolgende editie van de tocht zal nu zijn op Tweede Pinksterdag 2021.

Hoewel wij het betreuren dat de organisatie hiertoe moest besluiten, begrijpen wij de noodzaak ervan uiteraard volkomen.

 

Update per 25 mei: hoewel het fietsevenement zelf voor dit jaar is afgelast, heeft het team van Trap-In Uden toch een aantal donaties mogen ontvangen van bedrijven die sympathiseren met het goede doel achter het evenement. Er komen nog steeds donaties binnen. Dit alles betekent dat we dit jaar alsnog (een deel van) de eerder toegezegde financiële steun zullen ontvangen. Natuurlijk zijn we ontzettend dankbaar voor deze verrassende ontwikkeling!

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens blijven uiteraard privé.

 

Leave a Reply