De vervoersproblemen voor de leerlingen van Bwama Primary School uitgelegd

posted in: Uncategorized | 0

 

To read this article in English please click here. 

 

Over Bwama Primary School

Bwama Primary School is een overheidsschool die momenteel zo’n 185 leerlingen telt. De school bevindt zich op een eiland, ‘Bwama Island’; dat is het grootste van de 29 eilanden in Lake Bunyonyi, gelegen in het meest zuidwestelijke deel van Oeganda. Het is het enige eiland waarop zich een school bevindt die daar niet zomaar toevallig is ontstaan, waarover hieronder meer. De leerlingen komen elke dag in kano´s, gemaakt van uitgeholde  boomstammen, naar school gepeddeld. Sommigen wonen op andere eilanden, maar de meerderheid (evenals de meeste onderwijzers van de school) woont op het vasteland. Voor al deze leerlingen is Bwama Primary School veruit de beste optie. Elke andere, op het vasteland gelegen, school betekent, behalve een stuk over het meer te moeten peddelen voor degenen die op een eiland wonen, ook nog eens twee uur of langer te moeten lopen, vaak zelfs bergopwaarts; dat is een zware belasting, vooral voor de jongste kinderen. De tocht per kano over het meer is daarom voor velen veruit te verkiezen boven een bergopwaartse wandeling van twee uur, ondanks de risico’s die eraan verbonden zijn.

Het dagelijks vervoer van de leerlingen over het meer veroorzaakt voor de school diverse dringende problemen, waarvoor naar oplossingen wordt gezocht.

 

Noemenswaardige geschiedenis

Aan Bwama Island en Bwama Primary School is noemenswaardige geschiedenis verbonden. In de eerste decennia van de 20ste eeuw was er een uitbraak van lepra in het gebied. In 1931 maakte dr. Leonard Sharp, een Britse arts en missionaris, Bwama Island, dat tot dan toe onbewoond was geweest, tot een quarantaine voor degenen die door de ziekte getroffen waren. Op die manier werden patiënten geisoleerd terwijl naar een genezingsmethode werd gezocht. Er werden een kerkje, verblijven voor de patiënten en een medische faciliteit gebouwd. Het aantal patiënten dat op het eiland verbleef steeg tot 600.

Dr. Sharp stelde een ieder die genezen en volledig vrij van de ziekte was in staat het eiland te verlaten. Maar de mensen die op het eiland hadden verbleven hadden kinderen en het was voor die kinderen dat in 1934 Bwama Primary School gebouwd was. Ook nadat de ziekte onderdrukt was bleef het schooltje bestaan, om vervolgens in 1969 een overheidsschool te worden.

De voormalige patiënten verblijven en medische faciliteit zijn tegenwoordig in gebruik als middelbare kostschool die, evenals Bwama Primary School, een groot verzorgingsgebied heeft.

 

De problemen van de school en diens leerlingen

Afgelopen september heb ik de school voor het eerst bezocht. Na hartelijk te zijn verwelkomd door mijn contactpersoon, Aaron Twinomujuni, die verantwoordelijk is voor het vervoersbeleid van de school, ben ik met hem en de huidige directeur, Johnson Byambara, samen met ook anderen, om de tafel gaan zitten om meer informatie te krijgen over het dringende probleem.

Men gaf aan dat bovenal de vervoerscapaciteit tekortschiet; aangezien slechts een klein aantal leerlingen in de gelegenheid is om elke dag met een eigen kano naar school te komen, heeft men enige jaren geleden besloten een kano service in het leven te roepen, die inhoudt dat de leerlingen elke morgen worden opgepikt bij 5 verzamelpunten, waarnaar zij aan het eind van de dag ook weer worden teruggebracht. Het aantal kano’s is echter niet voldoende om alle leerlingen binnen een acceptabele tijd te vervoeren. Er moet verschillende keren heen en weer gevaren worden; al met al is men elke morgen twee uur bezig om alle leerlingen naar school te vervoeren en vervolgens ook weer twee uur in de namiddag om ze weer terug te vervoeren. De school heeft daardoor een groot probleem met hun time management. Het aantal uren dat kan worden lesgegeven schiet elke dag tekort.

Het probleem is nog groter op dagen dat de weersomstandigheden slecht zijn. Slecht weer zorgt ervoor dat het meer onstuimig wordt en dat ouders er om begrijpelijke redenen voor kiezen hun kinderen ‘s ochtends niet naar school te sturen; als voor later op de dag slecht weer voorspeld wordt, moet het team soms besluiten om de leerlingen vroeger naar huis te sturen, zodat ze het meer kunnen oversteken voordat het onstuimig wordt.

De school bezit 7 kano’s, allemaal in het verleden gedoneerd; echter, toen ik arriveerde had men helaas moeten concluderen dat twee van de kano’s zo oud en beschadigd waren dat reparatie geen zin meer had. Er zijn dus nu nog slechts 5 kano’s, in verschillende maten, waarmee de 185 leerlingen, dagelijks naar en van school vervoerd moeten worden. De school beschikt niet over het geld om de beschadigde kano’s te vervangen en de lokale overheid heeft laten weten ook geen financiële middelen ter beschikking te hebben om te hulp te schieten. Een oplossing is echter dringend nodig.

Helaas worden er in de omgeving vaak uitgeholde kano’s gestolen. Voorafgaand aan mijn bezoek had leraar Aaron me laten weten dat de school over onvoldoende kettingen en sloten beschikte om de kano’s vast te leggen teneinde diefstal te voorkomen. Tijdens mijn bezoek heb ik namens HWMCO-Nederland een eerste, kleine, doch duidelijk heel erg gewaardeerde donatie overhandigd, waarvan de ontbrekende kettingen en sloten konden worden aangeschaft. Niet lang na mijn terugkeer uit Oeganda ontving ik een e-mail van leraar Aaron waarin hij me vertelde dat het gelukt was de kettingen en sloten te kopen.

De staf van de school is wel degelijk ook bezorgd om de dagelijkse veiligheid van de leerlingen tijdens het oversteken van het meer in de kano’s. Veel kinderen kunnen niet zwemmen. Statistieken betreffende het algehele vervoer over het meer met uitgeholde kano’s laten zien dat maandelijks zeker drie mensen verdrinken. Het valt niet mee om iemand te vinden waarvan niet een geliefde aan het meer ten slachtoffer gevallen is. Soms verdrinkt een volledig gezin.

Als iedere leerling een reddingsvest zou hebben zou, dat zeker ook enorm bijdragen aan hun veiligheid in een noodsituatie. Er zijn in het verleden de nodige reddingsvesten gedoneerd, maar er is nog behoefte aan meer. In de toekomst is het zeker ook de moeite waard om zwemlessen om de zelfredzaamheid van de leerlingen te verhogen.

Niet in de laatste plaats hebben we ook besproken op wat voor manieren de aanschaf van een of meer motorboten, van het soort dat de lokale toeristenorganisaties ook gebruiken voor boottochten over het meer, van betekenis zou kunnen zijn voor het dagelijks vervoer van de leerlingen naar en van school. Niet alleen kunnen er met zo’n boot meer leerlingen tegelijkertijd mee vervoerd worden dan met welke kano ook, maar hij ligt ook veel stabieler in het water, waardoor de leerlingen er veel veiliger in zijn, vooral op dagen dat de weersomstandigheden voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Het gebruik van een of meer motorboten heeft nog andere bijkomende voordelen. Het zou betekenen dat de school voor een groter aantal kinderen bereikbaar zou worden. In de huidige situatie kunnen veel verder weg wonende kinderen geen onderwijs genieten omdat de afstand per kano naar school gepeddeld moet worden afleggen simpelweg te groot is. Ook kan een dergelijke grote boot voor toeristische doeleinden worden ingezet op de momenten dat hij niet nodig is om de leerlingen te vervoeren. Op die manier zouden fondsen gegenereerd kunnen worden om kosten als brandstof en onderhoud mede van te financieren.

 

De uitleg hierboven laat zien dat het vervoersprobleem van de leerlingen veel aspecten kent en om een combinatie van oplossingen vraagt. HWMCO-Nederland is, middels NiCA Foundation, en in goede samenwerking met de school, bereid om oplossingen te vinden en te financieren.

U kunt hier meer lezen over de huidige doelen waarvoor wij fondsen werven.

Het laatste nieuws vindt u hier.

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

NB: voor iedereen die graag op de hoogte gehouden wil worden van het laatste nieuws op onze website bestaat de mogelijkheid ons dit te laten weten door hieronder als opmerking naam en e-mailadres achter te laten. Na aanmelding ontvangt u per e-mail de link naar elk laatst gepost artikel. Uw gegevens zijn uiteraard niet voor anderen zichtbaar.

 

 

 

Leave a Reply