Waar wij voor staan

posted in: Uncategorized | 0

 

To read this page in English please click here.

 

Het is treurig om mensen te horen zeggen dat zij enorm te doen hebben met de arme bevolking van Afrika, maar dat het geringe dat zij kunnen bijdragen om te helpen niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat kan zijn. Ook is er een groep mensen die ervan overtuigd is dat hulp bieden in Afrika zinloos is, omdat al het geld dat er naartoe gestuurd wordt verdwijnt zonder dat er iets mee bereikt wordt. In werkelijkheid kan er echter heel veel bereikt kan worden als een heleboel kleine bijdragen bij elkaar gebracht worden. Uiteraard is het daarbij van groot belang dat bijeengebrachte bedragen op verantwoordelijke manieren worden aangewend, en dat is dan ook waar wij van HWMCO-Nederland & NiCA Foundation voor staan. Aangezien we een kleine particuliere stichting met hele korte lijntjes zijn, kunnen wij garanderen dat alle donaties direct de mensen die het nodig hebben ten goede komen. Daarnaast werken wij volgens de principes hieronder:

 

  • Een Chinees spreekwoord zegt, ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag; leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.’ Vertaald naar HWMCO-Nederland & NiCA Foundation betekent dit dat het onze strategie is om geworven gelden aan te wenden voor de financiering van faciliteiten en hulpmiddelen om zodoende mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van zelfvoorzienendheid en onafhankelijkheid. Wij financieren geen dagelijks terugkerende kosten die gemaakt moeten worden om een project draaiende te houden; integendeel, wij verwachten van gemeenschappen dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen door initiatieven te ontplooien die ertoe bijdragen dat een investering succesvol is; daarmee dragen zij bij aan hun eigen ontwikkeling.

 

  • Bij alles wat we doen om onze doelen te verwezenlijken vragen we betrokkenheid en inzet van de locale bevolking. Zo verwachten we van hen om, waar dat redelijkerwijs verwacht mag worden, hun steentje bij te dragen. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat wij geworven fondsen moeten aanwenden om dure mankracht in te huren voor het verrichten van werkzaamheden die bij wijze van wederdienst ook tegen een redelijke vergoeding, of vrijwillig, door de locale bevolking die we helpen, uitgevoerd kunnen worden. Het deel van geworven fondsen dat we niet hoeven uitgeven aan het inhuren van onnodig dure lokale mankracht, kunnen we dan investeren in een volgend doel waarmee ontwikkeling gebracht kan worden. Een goede samenwerking is een essentiele voorwaarde voor succes.

 

  • Wij investeren in faciliteiten en hulpmiddelen waarvan grote groepen kinderen profijt hebben; dit impliceert dat wij geen individuele kinderen sponsoren.

 

  • Alle (bestuurs)leden van HWMCO-Nederland & NiCA Foundation zijn uiteraard onbezoldigd. Daarnaast zullen, wanneer iemand van het team van HWMCO-Nederland namens de stichting naar Oeganda afreist, de reis- en verblijfkosten in geen geval van gedoneerde gelden betaald worden. Die kosten zullen altijd uit persoonlijke bronnen gefinancierd worden. Hetzelfde geldt voor onze overheadkosten. Op die manier kunnen wij garanderen dat het maximum van aan ons gedoneerde gelden aan het verwezenlijken van gestelde doelen besteed wordt.

 

  • Tenslotte hebben wij van HWMCO-Nederland & NiCA Foundation er een gezamenlijk speerpunt van gemaakt om corruptie niet te tolereren. Er is helaas nog steeds veel corruptie in Oeganda. De corruptie bestaat op alle niveaus en in alle bevolkingslagen, en hindert het land in ernstige mate in zijn ontwikkeling. De bevolking, met name de arme bevolking die we hulp bieden, is hier structureel de dupe van.

 

NB: nood breekt wet…tijdens de huidige corona crisis werven wij derhalve tijdelijk fondsen om de allerarmsten bij Lake Bunyonyi van noodhulp te kunnen voorzien. Dat doen we omdat we helaas constateren dat deze mensen niet zozeer risico lopen te sterven aan het virus, doch in plaats daarvan wel degelijk aan honger.

 

,

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

 

 

 

 

(Laatste update juli 2021)

 

Leave a Reply