Waar wij voor staan

posted in: Uncategorized | 0

 

To read this page in English please click here.

 

Het is treurig om mensen te horen zeggen dat zij enorm te doen hebben met de arme bevolking van Afrika, maar dat het geringe dat zij kunnen bijdragen om te helpen niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat kan zijn. Ook is er een groep mensen die ervan overtuigd is dat hulp bieden in Afrika zinloos is, omdat al het geld dat er naartoe gestuurd wordt verdwijnt zonder dat er iets mee bereikt wordt. In werkelijkheid kan er echter heel veel bereikt kan worden als een heleboel kleine bijdragen bij elkaar gebracht worden. Uiteraard is het daarbij van groot belang dat bijeengebrachte bedragen op verantwoordelijke manieren worden aangewend, en dat is dan ook waar wij van HWMCO-Nederland & NiCA Foundation voor staan. Wij garanderen dat alle donaties structureel direct de mensen in ons werkgebied (Kabale District) die het nodig hebben ten goede komen. Zie hieronder volgens welke principes wij werken:

 

  • Onze communicatielijnen zijn zeer kort! Het contact tussen Nederland en Oeganda verloopt direct tussen leden van ons kernteam en vindt zoveel mogelijk dagelijks plaats.

 

  • Een Chinees spreekwoord zegt, ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag; leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.’ Vertaald naar HWMCO-Nederland & NiCA Foundation betekent dit dat het onze strategie is om geworven gelden aan te wenden voor de financiering van faciliteiten en hulpmiddelen die bijdragen aan de ontwikkeling van zelfvoorzienendheid en onafhankelijkheid. Wij financieren in geen geval dagelijks terugkerende kosten die gemaakt moeten worden om een project draaiende te houden; integendeel, wij verwachten van gemeenschappen dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen door initiatieven te ontplooien die ertoe bijdragen dat een investering succesvol is; daarmee dragen zij bij aan hun eigen ontwikkeling.

 

  • Bij alles wat we doen tijdens het realiseren van een project vragen we betrokkenheid en inzet van de locale bevolking. Zo verwachten we van hen om, waar dat redelijkerwijs verwacht mag worden, hun steentje bij te dragen. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat wij geworven fondsen moeten aanwenden om dure mankracht in te huren voor het verrichten van werkzaamheden die bij wijze van wederdienst ook tegen een redelijke vergoeding, of vrijwillig, door de locale bevolking die we helpen, uitgevoerd kunnen worden. Het deel van geworven fondsen dat we niet hoeven uitgeven aan het inhuren van onnodig dure lokale mankracht, kunnen we dan investeren in een volgend doel waarmee ontwikkeling gebracht kan worden. Een goede samenwerking is een essentiële voorwaarde voor succes.

 

  • Wij investeren in faciliteiten en hulpmiddelen waarvan grote groepen (veelal) kinderen profijt hebben; dit impliceert dat wij geen individuele kinderen sponsoren.

 

  • Alle (bestuurs)leden van HWMCO-Nederland & NiCA Foundation zijn onbezoldigd. Iedereen die deel uitmaakt van ons team doet zijn of haar werk recht vanuit het hart, vanuit de oprechte wens om de allerarmsten te helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast zullen, wanneer iemand van het team van HWMCO-Nederland namens de stichting naar Oeganda afreist, de reis- en verblijfkosten in geen geval van gedoneerde gelden betaald worden. Die kosten zullen altijd uit persoonlijke bronnen gefinancierd worden. Hetzelfde geldt voor onze overheadkosten. Op die manier kunnen wij garanderen dat 100% van aan ons gedoneerde gelden aan het verwezenlijken van gestelde doelen besteed wordt.

 

  • Wat betreft corruptie voeren wij een zero tolerantie beleid. Oeganda heeft de reputatie een zeer corrupt land te zijn; bepaald geen reputatie om trots op te zijn! De enorme corruptie hindert het land in ernstige mate in zijn ontwikkeling. De bevolking, met name de arme bevolking die we hulp bieden, is hier structureel de dupe van. Uit ons zero tolerantie beleid volgt onder andere dat al onze projecten door onszelf of onder ons strikte toezicht worden uitgevoerd en dat wij geen steekpenningen aannemen.

 

 

,

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

 

 

 

 

(Laatste update januari 2022)

 

Leave a Reply