Wie wij zijn

posted in: Uncategorized | 0

 

To read this page in English, please click here.

 

Met ingang van 25 november 2016 is ‘Stichting HWMCO-Nederland’ officieel in Nederland geregistreerd.

‘NiCA Foundation’ is sinds 17 juli 2018 als Community Based Organization (CBO) en dochter van HWMCO-Nederland geregistreerd in het district Kabale, Oeganda.

Alle officiele gegevens van de stichtingen (incl ANBI) zijn hier te vinden.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die voor onze stichtingen actief is een gezicht heeft, daarom stellen wij ons hieronder graag aan u voor.

 

Ons kernteam bestaat uit:

Yvonne Verhagen (oprichter en voorzitter HWMCO-Nederland & NiCA Foundation)

Al jarenlang voel ik me aangetrokken tot Afrika en heeft onbewust het besef in mij geleefd dat ik me er graag nuttig wil maken. Tijdens de adoptieprocedure van onze jongste dochter (zij is geboren in Ethiopië) werden we van dichtbij geconfronteerd met ondervoeding. Helena was in zwaar ondervoede toestand aangetroffen en naar een opvangtehuis gebracht. Men heeft voor haar leven moeten vechten. Het zijn omstandigheden die geen enkele ouder voor zijn kind wil en die me dan ook hard geraakt hebben.

In juni 2011 stortte de wereld van mij en mijn gezin volledig in elkaar toen onze lieve zoon en broer, Nicky, bij een auto-ongeval om het leven kwam. Tijdens mijn verwerkingsproces van deze enorm traumatische gebeurtenis, werd ik me meer dan ooit daarvoor bewust van het al jaren in mij levende verlangen om te helpen in Afrika. Nicky voelde zich ook aangetrokken tot Afrika en had zich er graag nuttig gemaak. Ik wilde een positieve wending aan mijn verdriet geven, doch omdat ik destijds geen concreet idee had over hoe en waar in Afrika te beginnen besloot ik geduldig af te wachten, terwijl ik erop vertrouwde dat de weg zich zou gaan ontvouwen.

Een paar jaar later raakte ik bevriend met een Oegandees; hij en ik hadden een grote bewondering voor Michael Jackson met elkaar gemeen, vooral vanwege het vele liefdadigheidswerk dat de man tijdens zijn leven verricht had. Onze vriendschap leiddde tot mijn eerste reis naar Oeganda in 2016, samen met mijn echtgenoot en jongste dochter. Het ervaren van de armoede van de bevolking raakte ons diep, terwijl we tegelijkertijd verliefd werden op het prachtige land dat Oeganda is. In hetzelfde jaar is HWMCO-Nederland opgericht en officieel in de KVK geregistreerd als liefdadigheidsinstelling.

In 2017 hebben is ook ‘Nicky’s Care for Africa (NiCA) tot stand gekomen als eerbetoon aan onze overleden zoon; aanvankelijk begonnen als project onder onze stichting, is NiCA in 2018 als Nicky’s Care for Africa Foundation (NiCA Foundation), CBO en dochter van HWMCO-Nederland geregistreerd in het district Kabale, Oeganda.

Vandaag weet ik dat het onbewuste besef dat ik me in Afrika nuttig wilde maken, dat al jarenlang in me leefde, er niet zomaar was. Terwijl de stukjes van de puzzel door de jaren heen steeds meer in elkaar vielen ben ik als het ware begeleid naar wat inmiddels een belangrijk levensdoel voor me is geworden: kansarme kinderen in Uganda helpen een menswaardig bestaan voor zichzelf te bouwen door mogelijkheden voor hen te creëren en niet in de plaats ook door hen op allerlei gebieden die er in hun situatie toe doen bewustzijn te brengen. Middels het sterke kernteam dat gevormd is met de Oegandese managers Aaron Twinomujuni en Noah Mubangizi, alsmede onze gezamenlijke principes, hebben we al diverse doelen gerealiseerd, terwijl we ook prachtige toekomstplannen hebben.

 

Aaron Twinomujuni (manager NiCA Foundation) Ik ben leraar van beroep. Als zodanig heb ik voorheen meer dan 20 jaar les gegeven aan Bwama Primary School en was ik daar ook verantwoordelijk voor het dagelijks vervoer over het meer van de leerlingen van de school. Gelukkig is er nooit een leerling verdronken, maar het risico was groot. Ik en Noah Mubangizi, die ik zeven jaar als leerling heb gehad, hebben de kinderen altijd willen helpen, al moesten we dat voorheen vanwege de gelimiteerde budgetten, doen door onveilige, traditionele kanos te kopen.

Nadat we met HWMCO-Nederland in contact waren gekomen, hebben we met elkaar NiCA Foundation gesticht waarbij het realiseren van veilig vervoer ons eerste doel werd en we ook diverse andere doelen voor de lange termijn, voor ogen hebben. Wij doen dit als een internationaal team, niet om geld te verdienen, doch omdat we in onze gemeenschap de broodnodige duurzame ontwikkeling willen brengen.

Zodoende ben ik als manager van NiCA Foundation ontzettend blij met ons internationale team en de geweldige manier waarop we als zodanig samenwerken.

 

Noah Mubangizi (manager NiCA Foundation)

Ik ben opgegroeid bij Lake Bunyonyi en ben leerling geweest van Bwama Primary School, gelegen op Bwama Island. Zodoende weet ik uit eigen ervaring hoe het voorheen voor de kinderen was. Als kind heb ik zeven jaar het meer in een traditionele kano moeten oversteken; de kanos waren onveilig, vooral als er een storm opstak. In mijn hart wilde ik de kinderen daarom dolgraag helpen, dus toen we elkaar ontmoetten en besloten als team samen te werken om de benodigde hulp te verschaffen, was ik ontzettend blij. Ik en Aaron Twinomujuni hebben voorgesteld NiCA Foundation als Community Based Organization (CBO) te op te richten. Onze doelstellingen kwamen overeen met die van HWMCO-Nederland, waarbij het zorgdragen voor het veilig vervoer van de kinderen van en naar school destijds onze eerste prioriteit was.

Als het geweldige internationale team dat we gevormd hebben willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen door hen middelen te verschaffen met behulp waarvan een beter toekomstperspectief voor hen gewaarborgd wordt. Op een veilige manier toegang hebben tot onderwijs is daar een voorbeeld van. Inmiddels hebben we onder andere drie noodzakelijke motorboten, vijf aanlegsteigers om het aan en van boord gaan voor de kinderen te vergemakkelijken, een instructiezwembad, diverse regenwateropvangsystemen, alsook toiletgebouwen kunnen bewerkstelligen. Ondertussen werken we ook aan verbeteringen waar het bewustzijn van gezondheid en voeding betreft.

Niet in de laatste plaats wil ik, afgestudeerd in milieuwetenschappen, benadrukken dat ik dit werk op volledig vrijwillige basis doe; niemand, zowel van NiCA Foundation als HWMCO-Nederland ontvangt salaris. Mijn inkomsten haal ik uit landbouwactiviteiten en detailhandel.

 

Marc Verhagen (penningmeester HWMCO-Nederland en bestuurslid NiCA Foundation)

De enorme verschillen in de leefomstandigheden tussen onze rijke Westerse samenleving en die in Oeganda, een land dat tot de armste ter wereld behoort, zijn ronduit confronterend. Over de enorme armoede te horen of lezen is werkelijk heel iets anders dan zoals wij die met eigen ogen aanschouwen en er zelfs dagelijks door omringd zijn gedurende de periodes die wij in Oeganda doorbrengen. Met onze gezamenlijke stichting, en uiteraard met onze overleden zoon en diens gedachtengoed in mijn hart, draag ik heel graag bij aan de verbetering van die leefomstandigheden en aan het bouwen aan dat betere toekomstperspectief voor met name heel veel kinderen.

 

Overige (bestuurs)leden HWMCO-Nederland:

Michael de Boer (secretaris)

Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen om het leven een stukje mooier en beter te maken voor de kinderen in Oeganda. De stichting en de plannen die er zijn spreken mij enorm aan. Ik geloof in ontwikkelingswerk waarbij de betrokken mensen zelf leren en zich ontwikkelen om uiteindelijk voor zichzelf en hun kinderen een betere toekomst te creëren.

 

 

 

 

Mathieu Raemaekers 

Het overgrote deel van de kinderen in Oeganda groeit op onder trieste omstandigheden. Wij vinden dat een mooi en gelukkig leven voor iedereen, waar op aarde hij of zij ook leeft, moet zijn weggelegd, Daar waar het leven niet altijd mooi en gelukkig kan verlopen moet geholpen worden. Vandaar dat ik heel graag deel wil uitmaken van HWMCO-Nederland zodat we ons met elkaar voor het bieden van die hulp kunnen inzetten.

 

 

 

 

Overige leden NiCA Foundation:

Constance Kekirwa

Als moeder van drie kinderen die elke dag over het water vervoerd worden, ben ik trots deel uit te maken van deze stichting en zijn partners, die hard werken om het gebied te helpen ontwikkelen. Voordat NiCA Foundation er was, was de school voor het vervoer van de leerlingen aangewezen op kano’s, gemaakt van uitgeholde boomstammen; onze kinderen liepen heel groot gevaar. Tegenwoordig worden onze kinderen op een veilige manier naar school vervoerd. Ik ben dankbaar voor de oprechte manier waarop onze managers, Noah Mubangizi en Aaron Twinomujuni zich samen met HWMCO-Nederland geheel belangeloos inzetten om onze gemeenschap te dienen. Mijn bijdrage bestaat uit het maken van ambachtelijke handwerken, waarvan een deel van de opbrengst voor de stichting bestemd is.

Bright Mutasikwa 

Ik heb ervaring in toerisme en hotel management. Het is altijd al mijn wens geweest om mijn gemeenschap te steunen, maar totdat NiCA Foundation geintroduceerd werd had ik daartoe nog geen kans gezien. Voorheen heb ik gewerkt bij een hotel in Queen Elizabeth National Park waar ik zeer weinig verdiende; ik werk nu vrijwillig voor NiCA Foundation; ik vervoer schoolgaande kinderen veilig over het meer en ik assisteer bij de zwemlessen, terwijl ik ook mogelijkheden krijg om in toerisme actief te zijn. Ik ben erg blij dat ik nu op deze manier mijn gemeenschap van dienst kan zijn.

 

 

Innocent Tumuhimbise

In 2006-2007 hebben Canadese vrijwilligers mij leren zwemmen. De manier waarop team HWMCO-Nederland & NiCA Foundation de gemeenschap (Lake Bunyonyi) ondersteunt en ontwikkeling voor de kinderen brengt heeft me gemotiveerd om ook mijn aandeel als vrijwillig zweminstructeur te willen bijdragen. Ik zal me blijven inzetten om kinderen te helpen de zo keihard nodige zwemvaardigheden bij te brengen.

 

 

Johnson Nihawa

Ik ben erg blij dat ik lid ben van deze zo vruchtbare stichting in mijn thuisomgeving. Er wordt geweldig werk verricht. Momenteel zit ik op de middelbare school, maar voorheen was ik een leerling van Bwama Primary School; de omstandigheden waren niet gemakkelijk, tot NiCA Foundation veilig vervoer mogelijk maakte. Ik zal me zoveel ik maar kan voor de stichting inzetten. Momenteel draag ik  mijn steentje bij door tijdens vakanties altijd voor de stichting beschikbaar te zijn.

 

 

 

Obedience Akandinda (Brighton)

Ik heb Lake Bunyonyi voor het eerst bezocht in 2018 op uitnodiging van Noah Mubangizi. Eerder had Noah me verteld hoe hij als jongen op het eiland naar school was gegaan. Zelf ben ik altijd gewoon over de weg naar school ben gegaan. Het leek me een beangstigende situatie om elke dag per kano het meer te moeten oversteken. Aangezien ik ben opgeleid tot sociaal werker raakte ik meer geinteresseerd. Noah vertelde me hoe ze hard aan het werken waren het probleem op te lossen door een motorboot te brengen en ook een Community Based Organization (CBO) te registreren. Ik heb hem aangegeven dat ik graag lid van die CBO wilde worden. Inmiddels ben ik met Noah Mubangizi getrouwd. Hij werkt erg hard om de doelen van de stichting te bereiken. Ik ben enorm trots op het managent van de stichting en de ontwikkeling die zij voor onze gemeenschap mogelijk maken. Ik maak en verkoop ambachtelijk handwerk waarvan een deel de stichting ten goede komt. 

 

 

Specifieke doelen die we willen verwezenlijken en waarvoor fondsen geworden moeten worden maken wij op deze website kenbaar. Uiteraard rekenen wij op uw vertrouwen, enthousiasme en steun, die ons in staat stellen onze doelen realiteit te maken.

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

(Bijgewerkt februari 2024)

 

 

Leave a Reply