Waar wij voor staan

posted in: Uncategorized | 0

 

To read this page in English please click here.

 

  • Een Chinees spreekwoord zegt, “Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag; leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.”  Vertaald naar HWMCO-Nederland en NiCA Foundation betekent dit dat het onze strategie is om geworven gelden aan te wenden voor de financiering van faciliteiten en hulpmiddelen om zodoende mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van zelfvoorzienendheid en onafhankelijkheid. Met andere woorden: we geven er de voorkeur aan te investeren in brede doelen waarvan grote groepen kinderen profijt kunnen hebben; het betekent dat wij geen individuele kinderen sponsoren.

 

  • Bij alles wat we doen om onze doelen te verwezenlijken vragen we betrokkenheid en inzet van de locale bevolking. Zo verwachten we van hen om, waar dat redelijkerwijs verwacht mag worden, hun steentje bij te dragen. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat wij dure mankracht moeten inhuren voor het verrichten van werkzaamheden die bij wijze van wederdienst ook door de locale mensen, die we hulp bieden, gedaan kunnen worden. Hierbij draait het om ‘de handen ineen slaan’, zowel met ons als met elkaar.

 

  • Het is treurig om mensen te horen zeggen dat zij enorm te doen hebben met de arme bevolking van Afrika, maar dat het geringe dat zij kunnen bijdragen om te helpen niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat kan zijn. Ook is er een groep mensen die ervan overtuigd is dat hulp bieden in Afrika nutteloos is, omdat al het geld dat er naartoe gestuurd wordt verdwijnt zonder dat er iets mee bereikt wordt. In werkelijkheid kan er echter heel veel bereikt kan worden als een heleboel kleine bijdragen bij elkaar gebracht worden. Uiteraard is het daarbij van groot belang dat bijeengebrachte bedragen op verantwoordelijke manieren worden aangewend, en dat is dan ook waar wij van zowel HWMCO-Nederland als NiCA Foundation voor staan.

 

  • Alle (bestuurs)leden van zowel HWMCO-Nederland als NiCA Foundation zijn uiteraard onbezoldigd. Daarnaast zullen, wanneer iemand van het team van HWMCO-Nederland namens de stichting naar Oeganda afreist, de reis- en verblijfkosten in geen geval van gedoneerde gelden betaald worden. Die kosten zullen altijd uit persoonlijke bronnen gefinancierd worden. Op die manier kunnen wij garanderen dat het maximum van aan ons gedoneerde gelden aan het verwezenlijken van gestelde doelen besteed wordt.

 

  • Tenslotte hebben HWMCO-Nederland en ook NiCAF oundation er een gezamenlijk speerpunt van gemaakt om corruptie niet te tolereren. Er is helaas nog steeds veel corruptie in Oeganda en die hindert het land in ernstige mate in zijn ontwikkeling. De bevolking, met name de arme bevolking die we hulp bieden, is hier structureel de dupe van.

 

 

HWMCO-Nederland & NiCA Foundation
‘We Fight Poverty by Bringing Development.’

 

 

(Laatste update mei 2019)

 

Leave a Reply